Forskning

PILCS

 

I PILCS-prosjektet (Personalized Intelligent Lighting Control Systems) jobbet kontormedarbeidere i et nøye planlagt, belysningsregime i en periode på 3 uker. De tre påfølgende ukene ble regimet endret. Hvem som jobbet under hvilke regimer var resultat av en tilfeldig utvelgelse. Enten jobbet forsøkspersonene med en standard kontorbelysning - 500 lux på målt på skrivebordet og et nøytralt hvitt lys. Alternativt fikk han eller hun dynamisk lys med varierende fargetemperatur og intensitet. Det dynamiske lyset ble tilpasset testpersonens alder og hvorvidt personen var A- eller B-menneske.

Segment: Kontor
Start: 2016
Sted: Nederland
Forskningsinstitusjon: TUe
Publikasjon: http://www.pilcs.eu/publications.html


TUV Skole

 

Dynamisk skolebelysning. Effekt på søvnighet, oppmerksomhet og søvn hos barn I 8-10-årsalderen. Et belysningssystem ble installert i et klasserom for 13 elever i 4. klasse på barneskolen. Et tilsvarende klasserom med 14 tredjeklassinger ble brukt som kontrollenhet. Lysanlegget var satt opp slik at man kunne skifte mellom 4 scenarier, med intensitet fra 309-976 lux og fargetemperatur fra 2700-6500 Kelvin. Søvnighet, oppmerksomhet og søvn ble kartlagt før og fire uker etter ved hjelp av Pictorial Sleepiness Scale (basert på tegneserieansikter), D2-test av oppmerksomhet og Children Sleep Habit Questionnaire (QSHQ).

Resultater
Totalt sett rapporterte elevene om mindre subjektivt opplevd søvnighet etter forsøket sammenlignet grunnivået (F =4.71, p=.041), med en trend mot en interaksjonseffekt mellom testdag og klasse (F =4.05, p=.056). Videre analyse avslørte mindre søvnighet etter forsøket sammenlignet med grunnivået i testklassen (8.9% forbedring, p=.006), men ikke i kontrollklassen (0.2% forbedring, p=.917). Det var ingen målbar effekt med hensyn til oppmerksomhet eller søvn som følge av forsøket.   Kilde: I.W. Saxvig2, S. Pallesen1,2, B. Bjorvatn1,2, 1 Norwegian Competence Center for Sleep Disorders, Haukeland University Hospital, Norway 2 University of Bergen, Norway

Segment: Utdanning
Sted: Hemsedal
Tid: Studien ble gjennomført i januar og februar 2014  
Forskningsinstitusjon: Universitetet i BergenHaukeland universitetssykehus og Nasjonalt kompetansesenter for søvn og søvnsykdommer.


Østmarka psykiatriske sykehus

Installasjon av “tuneable white”-belysning i alle områder som anvendes av bipolare pasienter. Fra kl. 18 til kl. 08.00 vil pasientene bare utsettes for oransje lys som ikke inneholder noen blå bølgelengder i alle arealer de oppholder seg. En studie vil dokumentere effekten på pasientene. Mer informasjon kommer etter hvert som resultatene fra prosjektet blir klare. 

Segment: Helse
Sted: Trondheim
Start: November 2017
Forskningsinstitusjon: NTNU


DEM.LIGHT

Tre sykehjem i Bergen utstyres med armaturer med tuneable white-teknologi som integrert lysterapisystem. Formålet med DEM.LIGHT er å stimulere utviklingen av lysterapi ved bruk av takmonterte lysanlegg i behandlingen av pasienter med demens. Prosjektet har stort innovasjonspotentsial både klinisk og kommersielt siden formålet er å implementere ny medisinsk teknologi i primærhelsetjenesten og på den måten lindre symptomene på demens, en av de største utfordringene i samfunnet i dag.  Armaturene som brukes er premiumvarianter fra Glamox. I tillegg brukes et lysstyringssystem for HCL fra Glamox. Målinger: kjernetemperatur, depresjon, aktigrafi, livskvalitet, neuropsykiatrisk spørreskjema, observasjoner av atferd etc. (Mer informasjon kommer etter hvert som resultatene fra prosjektet blir klare.) 

Segment: Helse
Sted: Bergen
Start: 2017
Forskningsinstitusjon: UiB


SONAS Nursing Home

Mer informasjon kommer etter hvert som resultatene fra prosjektet blir klare.

Segment: Helse
Sted: Athlone, Irland
Start: 2017
Forskningsinstitusjon: ITSligo


Skiftarbeidstudier

Prosjektet omfatter tre laboratoriestudier med simulasjoner av skiftarbeid der det brukes  ulike belysningsscenarier med hensyn til fargetemperatur, lux-nivå, og monokromatisk vs. fullspekter lys. Studiene vil måle effekten på oppmerksomhet, kognitiv ytelse, varighet på nattesøvn og søvnkvalitet. Mer informasjon kommer etter hvert som resultatene fra prosjektet blir klare. 

Segment: Kontor
Sted: Bergen
Start: Høsten 2017
Forskningsinstitusjon: Universitetet I Bergen, Haukeland universitetssykehus og Nasjonalt kompetansesenter for søvn og søvnsykdommer