Fotometri

Fotometri er vitenskapen om måling av lys, når det gjelder hvordan lysstyrken oppfattes av det menneskelige øyet.
Armaturene våre testes ved hjelp av roterende speilfotometere, som holder armaturen i bruksstilling på en tilstrekkelig avstand fra fotocellen til at armaturen kan oppfattes som en punktkilde. Roterende speilfotometere bruker et motorisert system og et speil som dirigerer lys utstrålt fra armaturen i alle retninger mot den fjerne fotocellen. Fra de fotometriske dataene er det mulig å produsere tekniske lysdata i henhold til benyttede standarder og bruksområder.

Dataene fungerer som et grunnlag for beregningsprogrammer for belysning der hele rom, utstyrt med diverse armaturer, beregnes og evalueres, og eksakte designplaner for belysning kan produseres.

All fotometri utføres i henhold til den europeiske standarden EN13032-1 og retningslinjene til CIE (Commission Internationale de l'Eclariage).