Friskere med riktig lys?

Kan mye og riktig lys gjøre mennesker friskere? På Sykehuset Vestfold i Tønsberg brukes lys nå planmessig i arbeidet med å redusere psykiatriske lidelser.

Vi trekkes mot lyset. Mot sol, varme, lyse dager. Forskerne har lenge snakket om de viktige D-vitaminene og immunforsvaret vårt, og mange av oss gruer oss kanskje til vinteren, vi kan riste på hodet og snakke om mørketid og høstdepresjon.
Men kan lys brukes planmessig? Kan det, i riktige og rikelige doser, bidra til å gjøre oss mer robuste mentalt?
– Dette er veldig spennende. Vi skal være forsiktige med å konkludere for bastant, men forskning viser klare indikasjoner på at god tilgang på dagslys har en tydelig og positiv mental effekt, sier Kari Hornmoen, lysdesigner i Multiconsult. Begeistret viser hun til forskning i Danmark der liggetiden for psykiatriske pasienter med depresjon ble betydelig redusert når de fikk være på rom med god tilgang på dagslys. De som hadde rom mot sørøst, kunne oppleve opptil 30 dager kortere liggetid enn de som så mot nord.

Lydhøre sykehusledere

Da planleggingen av en ny psykiatrisk avdeling på Sykehuset Vestfold startet for noen år siden, ble derfor denne kunnskapen presentert for sykehusledelsen. Som nikket interessert og svarte at ja, dette var for viktig viten til å bli neglisjert. Løsningen ble ikke å bygge alle rom mot sør, men på en avdeling å installere armaturer som leverer rikelige mengder lys med varierende fargetemperatur – et lys som kompenserer for dagslyset. Det nye bygget ble innviet i september 2019, med Glamox som en viktig leverandør.
– Det vi har gjort, er å sørge for både naturlig lys og supplerende lys. Store, nærmest fotside vinduer der man kan sitte i vinduskarmen, bidrar med dagslyset. I tillegg kopierer vi dagslyset, vi tar det inn i bygget og simulerer det som skjer utendørs. Vi underbygger dermed den naturlige døgnrytmen, sier Kari Hornmoen.

Human Centric Lighting

For å få dette til benyttes systemet HCL – Human Centric Lightning. HCL er programmert slik at det på dagtid leverer lys med høy fargetemperatur («kaldt» lys med blåtoner), på kvelden et mer dempet lys med lav fargetemperatur («varmt» lys med mindre andel blåtoner). Det dempede, varme lyset sørger for at kroppen blir klar for kvelden og stimulerer produksjonen av søvnhormonet melatonin, mens det kalde lyset stimulerer våkenhet og aktivitet. Styringen av armaturene skjer automatisk og sømløst, forklarer Anders Bru, konseptansvarlig for HCL hos Glamox.
Lysmengder og –sammensetning varierer altså gjennom døgnet. Variasjon er også et stikkord for de ulike deler av lokalene: Korridorer trenger ekstra mye lys, mens sofakroker o.l. får mindre lysmengde og mer varmt lys.
– Vi har laget soner som skal være hjemmekoselige. I tillegg til varmt lys er vegger og tak malt i varme farger, dette reduserer preget av institusjon, forklarer Kari Hornmoen.

Viktige utearealer

Også utendørs er det arbeidet planmessig med bruken av lys. Tre utearealer, også kalt «sansehager», står til disposisjon for pasientene. De er – for å hindre at pasientene skader seg – gjerdet inn og godt sikret. Samtidig er mye gjort for å dempe nettopp dette lukkede inntrykket.
– Vi har arbeidet tett med landskapsarkitekter for skape det vi kaller «et innerom ute». Med vegetasjon og lys har vi skapt et innbydende miljø på det som ellers ville ha vært golde flater. Og da er det veldig hyggelig å høre en bruker karakterisere disse uterommene som «å komme til himmelen», sier lysdesigner Hornmoen.

Integrert

For å forebygge at pasientene skader seg selv eller inventar, er alle lys bygget inn i tak eller vegger. Flere steder benyttes såkalt «wallwashers», altså lys som reflekteres via en vegg. Metoden gir en økt romfølelse
Psykiatriske pasienter har ofte lang liggetid på en institusjon, og det er dermed ekstra viktig at de fysiske omgivelsene bidrar til et godt behandlingsmiljø. Anders Bru i Glamox opplever at lys i dag er en mer verdsatt faktor enn tidligere:
– Vi ser en økende forståelse for lysets betydning, altså for lysets ikke-visuelle effekter, sier Bru. Lysdesigner Kari Hornmoen er enig:
– Det er et veldig sug etter kunnskap og forskning på dette området. Den økende oppmerksomheten er spennende både for pasienter og for mennesker generelt. Og veldig spennende for oss lysdesignere!