Sjokktester

Mekaniske sjokk har potensial til å kunne skade et produkt. På grunn av dette finnes det krav om sjokkbestandighet basert på en rekke internasjonale standarder, avhengig av armaturens tiltenkte bruk og formål. Vi tester armaturene i henhold til disse kravene, slik at produktene våre kan typegodkjennes.
Noen ganger vil et sjokk bare føre til mindre skade, som ikke påvirker bruken av armaturen i vesentlig grad. Mindre kumulative skader fra flere sjokk kan imidlertid føre til at produktet blir ubrukelig, eller at levetiden til produktet forkortes. Derfor er det viktig for oss å vite hvilken effekt mekaniske sjokk har på produktene våre. Sjokktesting er et viktig element i mange typegodkjenningsprosesser.

Stativ for frittfalls-sjokktest (halvsinus)

I fasiliteten for fallsjokk testes objekter med en maksimal vekt på 70 kg. Hver sjokkpuls registreres i et oscillogram. Avhengig av fallhøyden, er det mulig å oppnå et maksimum på 300 G.

Sjokkteststativet er designet for å utføre korte sjokkimpulser ved høy G-kraft. Dette frittfalls-sjokktestsystemet vil oppnå halvsinusresultater.