Miljøpolitikk

I takt med Glamox sine 5 kjerneverdier, er våre forretningsenheter forpliktet til å arbeide med å forbedre prosesser og produkter, slik at Glamox kan bidra til å beskytte samt redusere belastningene på miljøet i hele livsløpet for våre produkter.
Vurdering av risiko, muligheter samt utvikling av en kultur for kontinuerlig forbedring og høyt kunnskapsnivå er for oss nøkkelen til å utvikle, produsere og selge miljøvennlige belysningsløsninger med riktig kvalitet, lang levetid og lavt energiforbruk. 
 
Gjennom forpliktelser om å etterleve lokale-, globale- myndighets krav samt selvpålagte krav, skal vi bidra til en lavere belastning på miljøet. Dette innebærer målsettinger om: 
  • å redusere avfallsmengde
  • øke gjenbruk og 
  • så langt som mulig, benytte miljøeffektive transportløsninger 
  • redusert energiforbruk
  • forebygge utslipp

Lovgivning

Glamox tilfredsstiller RoHS-direktivet (restriksjoner ved bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr), som har som mål å begrense bruken av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr. Vi gjør det gjennom nøye valg av elektriske komponenter og leverandører.

Våre produkter tilfredsstiller WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment), som krever at produkter skal utvikles og utformes på en måte som forenkler material- eller energigjenvinning.


Medlem av Renas
Glamox er medlem av RENAS AS, som er landets ledende EE-returselskap med 170 innsamlere og 15 behandlingsanlegg over hele landet. 

 

RENAS samler årlig inn nærmere 50.000 tonn elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) og ivaretar innsamlingsansvaret til 2.900 produsenter og importører av EE-produkter. RENAS er en non profit organisasjon, eid av Elektroforeningen (EFO) og bransjeforeningen Elektro og Energi.

Sertifikater

LINK:

renas_logo