Glamox og miljøet

En Glamox-armatur har lang levetid. Det krever energieffektive løsninger. Glamox bidrar til miljøet ved å levere gode produkter som er energibesparende.
Så mye som 90 prosent av en armaturs påvirkning på miljøet kommer fra energiforbruk, slik at produksjon, transport og gjenvinning kun står for 10 prosent. Derfor ønsker vi å være foregangsforetak i utviklingen av de beste løsningene. Effektive reflektorer, ny optikk, bedre lyskilder og moderne lyskontrollsystemer er med på å lage gode armaturer, som sparer energi når de er i bruk.

Miljøpolitikk
Vårt mål er å produsere energieffektive produkter med energieffektive lyskilder, og som produseres gjennom energieffektive og miljøvennlige prosesser. Mange av våre produksjonssteder har ISO 14001 godkjenning. Våre miljørutiner er integrert i vårt kvalitetssystem.

De viktigste miljøaspektene ved vår virksomhet er:
  • Energiforbruket knyttet til sluttbrukers bruk av våre armaturer
  • Produktets levetid, valg av materialer og resirkulering av produkter
  • Forbruk av energi og materialer i produktproduksjonen
  • Transport av råvarer, halvfabrikata og ferdige produkter
  • Avfall fra driften

Lovgivning

Glamox tilfredsstiller RoHS-direktivet (restriksjoner ved bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr), som har som mål å begrense bruken av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr. Vi gjør det gjennom nøye valg av elektriske komponenter og leverandører.

Våre produkter tilfredsstiller WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment), som krever at produkter skal utvikles og utformes på en måte som forenkler material- eller energigjenvinning.


Medlem av Renas
Glamox er medlem av RENAS AS, som er landets ledende EE-returselskap med 170 innsamlere og 15 behandlingsanlegg over hele landet. 

 

RENAS samler årlig inn nærmere 50.000 tonn elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) og ivaretar innsamlingsansvaret til 2.900 produsenter og importører av EE-produkter. RENAS er en non profit organisasjon, eid av Elektroforeningen (EFO) og bransjeforeningen Elektro og Energi.