Human Centric Lighting i helsevesenet

På sykehus og pleiehjem har beboerne ofte lite tilgang til dagslys på grunn av sykdom eller nedsatt mobilitet. Å tilbringe lengre tid innendørs kan forstyrre søvnmønsteret. Særlig pasienter med demens eller andre kognitive lidelser er utsatt ved tap av dagslys.
Helsebygg er velegnet for belysningssykluser som simulerer soloppgang, solnedgang og dagslys. Effekten på pasienter og beboere er høyere aktivitetsnivå på dagtid, bedre søvn om natten, kortere rekonvalesenstider og redusert inntak av antidepressiva.

Demografiske trender har ført til en økning i antallet demenspasienter: Man kan til en viss grad si at alder er den største risikofaktoren for demens. Selv om mange demenspasienter i første omgang blir værende i sine velkjente omgivelser, vil behovet for pleie øke når lidelsen tiltar.

Særlig i vintermånedene er mengden med dagslys utilstrekkelig for god kontroll av døgnrytmen hos mange eldre, ettersom de oppholder seg stadig mer innendørs. Det har negative følger for beboernes kognitive evner og virker forstyrrende på søvnrytmen.

Kunstig belysning kan kompensere for utilstrekkelig dagslyseksponering, og dermed stabilisere søvnrytmen. Det kan gi en mer restituerende søvn og slik forbedre den mentale og følelsesmessige tilstanden, og dermed beboernes velvære. Belysningen kan også ha positive effekter for uro, matvaner og kommunikasjon.

Fordeler for beboere

  • Færre stemningssvingninger og depresjoner.
  • Bedre velvære blant medarbeiderne.
  • Forbedret mental og fysisk velvære takket være bedre nattehvile.
  • Reduksjon i bruken av sovemidler.

Fordeler for de ansatte

  • Mangel på dagslys balanseres og søvnløshet motvirkes.
  • Bedre velvære blant medarbeiderne.
  • Mindre personellbelastning fordi beboernes aktivitets- og hvilefaser blir mer regelmessige.
  • Mer avslappede kvelder, mindre hodepine og utmattelse.
  • De ansatte motiveres av at beboerne får individuelt tilpasset pleie.