Human Centric Lighting ordlisteHer er en ordliste med forklaringer på noen vanlige ord og begreper om HCL 

Døgnrytme

Døgnrytme er en naturlig, innvendig prosess som regulerer kroppens søvn-/våkenmønster og som gjentas omtrent hver 24. time.


Kortisol

Kalles også kroppens stresshormon. Det har en rekke fysiologiske effekter, og stimulerer blant annet stoffskiftet og programmerer kroppen for dagmodus.


Ganglieceller

En gangliecelle i netthinnen (RGC) er en type nervecelle som finnes nær den indre overflaten (ganglie-cellelaget) til øyets netthinne. Den mottar visuell informasjon fra lysreseptorer via to mellomliggende typer nerveceller: bipolare celler og retinale amakrinceller.


Lavpunkt

Det punktet under søvn når hormonproduksjonen og kroppstemperaturen er på sitt laveste.


Lumen

er en SI-avledet enhet av lysfluks, et mål på den totale mengden synlig lys som utstråles fra en kilde per enhet tid.


Lux

er en SI-avledet enhet av belysningsstyrke og lysutstråling, som måler lysfluks per enhetsområde. Det tilsvarer én lumen per kvadratmeter. Innen lysmåling brukes det som et mål på intensiteten, slik den oppfattes av menneskeøyet, til lys som treffer eller går gjennom en overflate. lx = lm/m2


Melatonin

Melatonin er kroppens søvnhormon. Melatonin dannes av serotonin og skilles ut via epifysen, som også kalles konglekjertelen. Dette skjer når det er mørkt. Melatonin kalles også mørkets hormon. Når lyset treffer øynene, brytes melatoninet i blodet ned og utskillelsen opphører.


Ra

En gjennomsnittlig, empirisk verdi for fargegjengivelsen av 8 spesifikke testfarger.


Netthinne

Netthinnen er det innerste, lyssensitive laget med vev i øyet.


Serotonin

Serotonin er et hormon som skal stimulere og motivere kroppen. Det regulerer blant annet humøret og søvnen.


Nucleus suprachiasmaticus (SCN) eller kroppens biologiske klokke

Et lite område i hjernen i hypothalamus, som ligger rett over optic chiasm (synsnervekrysset). Dette området regulerer kroppens døgnrytme.