Historien

Glamox ble grunnlagt i 1947 av den norske sivilingeniøren, forskeren og oppfinneren Birger Hatlebakk.
Glamox ble grunnlagt i 1947 av den norske sivilingeniøren, forskeren og oppfinneren Birger Hatlebakk.
Ved siden av å undervise universitetsstudenter i fysikk og kjemi, eksperimenterte Birger Hatlebakk med elektrokjemiske prosesser i det private. Han oppdaget en metode for elektrokjemisk overflatebehandling av aluminium som han kalte glamoxering (en forkortelse for glatt-matt-oksidering). Denne prosessen brukte han snart til en rekke industrielle formål. Belysningsfirmaet Glamox ble grunnlagt da Birger Hatlebakk oppdaget hvordan glamoxeringen kunne brukes til å produsere effektive aluminiumreflektorer for kraftige lysarmaturer.

I starten
Det ble utviklet en rekke vellykkede belysningsprodukter, og det ble bygd en spesialfabrikk i Hatlebakks hjemby, Molde. Innen 1959 var det 147 ansatte, og en solid økonomisk plattform for videre utvidelse var etablert.

Glamox blir internasjonal
I 1960-årene skjedde det en rask utvidelse av produktserien og salgsvolumet, og Glamox utviklet salgsorganisasjoner i Sverige, Danmark og Storbritannia. Innen 1969 var det 470 ansatte. På 1970-tallet ble det også startet produksjon i Finland. Det ble etablert salgsselskaper i Finland, Tyskland og Østerrike, og de første leveringene til nordsjøflåten og offshore-anlegg ble utført. Fabrikken i Estland ble etablert i 1992.

Overtakelser og videre utvidelse
Glamox foretok en rekke viktige overtakelser fra 1980-årene og fremover, blant annet Høvik Lys, Norselight og Aqua Signal – alle solide varemerker innen belysningsbransjen. Gjennom overtakelser og utvidelse foregår produksjon og montering nå på ulike fabrikker i Norge, Sverige, Estland, Tyskland, Polen, UK, Canada og Kina. Det er for tiden 2450 ansatte.


Høydepunkter

1947
Glamox ble etablert som L/L Maskin-EL i Trondheim.

1948
Birger Hatlebakk utvikler glamoxeringsprosessen.

1951
Navnet endres til Glamox.

1957
Fabrikken i Molde ble bygd.

1969
Glamox utvider med oppvarmingsprodukter. Denne virksomheten ble avsluttet i 1999.

1987
Overtakelse av Enerba GmbH.

1989
Overtakelse av IFA Electric.

1993
Overtakelse av Adax (solgt i 1999).

1995
Overtakelse av Aqua Signal.

1999
Overtakelse av Høvik Lys.

2001
Overtakelse av Norselight.

2009
Overtakelse av Luxo.

2016
Overtakelse av LINKSrechts.

2018
Overtakelse av O. Küttel. 

2019
Overtakelse av Luxonic.

2020
Overtakelse av ES-System.