Human Centric Lighting: Biologisk effektivt lys

Lys har stor innvirkning på oss mennesker. Vi trenger det ikke bare for å se. Lyset stimulerer oss og påvirker vårt humør og aktivitetsnivå.

Fordi vi i Norge tilbringer mye tid innendørs, spesielt i vinterhalvåret, vil det kunstige lyset i omgivelsene våre ha stor betydning. Bruk av armaturer med justerbar fargetemperatur kan støtte den menneskelige døgnrytmen, øke konsentrasjonen, forebygge søvnproblemer og forbedre vår (generelle) velvære.

Hva er Human Centric Lighting?

Human Centric Lighting-løsninger i skoler, kontormiljøer og på sykehus kan gi elever, ansatte og pasienter økt energi og motivasjon. For eksempel kan et kaldhvitt lys med høy intensitet i begynnelsen av arbeidsdagen forskyve søvnfasen fremover og hjelpe til å tilbakestille vår biologiske klokke. I land med lite dagslys i vintermånedene kan armaturer med justerbar fargetemperatur redusere vinterdepresjoner og andre sesong-relaterte plager.

Hvordan virker det?

Menneskets døgnrytme er tilpasset solen. Vi er mer våkne og yter bedre i løpet av dagen, mens kroppen har sin laveste ytelse om natten når vi vanligvis sover. Det er mange ting som påvirker denne døgnrytmen, blant annet tidspunkt for søvn, matinntak osv. Men den viktigste eksterne døgnrytmepåvirkeren er dagslyset. I øyet finnes fotoreseptorer som kalles ganglieceller. Disse er spesielt følsomme for bestemte bølge-lengder som vi finner i blått lys. Når disse cellene eksponeres for lys med riktig bølgelengde sender de signaler til vår «indre klokke», som igjen styrer utskillelsen av søvnhormonet melatonin. En enkel måte å si det på er at desto mer kaldhvitt lys man eksponeres for, desto mer justeres behovet for søvn. 


Vil du vite mer?

På våre internettsider finnes detaljert informasjon om Human Centric Lighting, og om armaturer med justerbar fargetemperatur.

Bedre HMS i ulike bransjer

Human Centric Lighting kan bidra til en tryggere, sunnere og mer effektiv arbeidshverdag i mange bransjer.

I 2015 leverte Glamox Human Centric Lighting til alle klasserom på Kongsgårdmoen skole i Kongsberg. Kongsgårdmoen var den første skolen i verden med Human Centric Lighting. Glamox har hittil levert Human Centric Lighting til mer enn 50 forskjellige prosjekter i ulike segmenter. Vi bidrar også jevnlig til forskjellige forskningsprosjekter. I 2017 deltok vi i et annet banebrytende prosjekt, det nye akuttbygget for psykiatriske pasienter ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Basert på ny forskning på mennesker med bipolare lidelser, har sykehuset spesifisert blokkering av et spesielt blått lys. Belysningsfargen som brukes er ravgul eller oransje og skrus bare på om kvelden. Studier viser at ved å blokkere blå bølgelengder, reduseres maniske symptomer. Pasientenes døgnrytme forbedres også. I 2018 leverte Glamox en HCL-løsning til SpareBank 1 Nord-Norge, som en av de første bankene i europa. SpareBank 1 håper belysningsløsningen vil øke velvære til deres ansatte.   

1)  Kilde: Henriksen et al, 2016: Blue-blocking glasses as additive treatment for mania: a randomized placebo-controlled trial)

Akuttpsykiatri Østmarka.

Kongsgårdmoen skole.