Hytter

For hytter og fritidsboliger kan det velges flere løsninger. Det er det særlig to forhold som er viktige. Det skal være lunt og varmt når hytta tas i bruk, og i mange tilfeller ønskes frostsikring på en lav og økonomisk temperatur når ingen er til stede.
Frostsikring kan oppnås ved manuell regulering når hytta forlates. Det anbefales en Glamox panelovn med en enkel elektronisk eller digital termostat for frostsikring. Eksempel på en løsning er en Glamox 3001 med ET termostat, som manuelt reguleres til ønsket temperatur når hytten forlates.

Varmestyring for behagelig temperatur når hytta skal benyttes. Dette kan løses på flere forskjellige måter; og det er viktig å definere hvilket behov det er for varmestyring og hvilken teknologi som er hensiktsmessig for den som skal benytte teknologien.

Panelovnene Glamox 3001 med DT termostater, eller Glamox H30, har et pre-definert modus som lar deg holde en lav temperatur så lenge hytta ikke er i bruk, mens systemet vil bytte til komforttemperatur før ankomst. Perioden med temperatursenking kan vare i 1 - 40 dager kontinuerlig. Dersom du velger å ikke dra på hytta likevel, så vil temperatursenkeperioden, som er valgt, gjenta seg automatisk etter 48 timer med komforttemperatur. Når du er på hytta kan programmert modus enkelt overstyres.

Systemer fra andre leverandører eller eksisterende systemer kan benyttes sammen med Glamox 3001. Se termostater i menyen til venstre for løsninger med plugg-inn termostater eller ulike slavemoduler, som vil passe de fleste systemer som er på markedet i dag.