Armaturer med integrerte sensorerNavnene på våre integrerte sensorer består av tre bokstaver, som refererer til det aktuelle LMS-nivået, sensortype og kommunikasjonen.

 • Den første bokstaven viser hvilket nivå vi er på:
  S = Single Group som lar deg styre en enkelt gruppe av armaturer.
  M = Multiple Group som lar deg styre flere grupper av armaturer.
  C = Central monitoring som lar deg overvåke og kontrollere komplette belysningsinstallasjoner.

 • Den andre bokstaven viser hvilken type sensor dette er:
  P = PIR
  = Microbølge
  = Fotocelle (Twilight)
  H = High bay

 • Den siste bokstaven forteller hvilken type kommunikasjon sensoren benytter:
  C = Korridorfunksjon (Corridor function)
  D = DALI
  P = DALI med strømforsyning (Power supply)
  = Relé basert
  S = Slave
  = Trådløs (Wireless)Single Group

SPR sensor
Glamox SPR Sensor er en PIR-sensor med relestyring for inn og utkopling av en enkel gruppe armaturer. Maks last = 4 armaturer. Maks 2 mastere kan koples i samme system.

Produkter »

SPC sensor 
Glamox SPC Sensor er en PIR-sensor koplet i korridorfunksjon. Korridorfunksjon sørger for at armaturen(e) lyser på X % lys ved tilstedeværelse. Om det ikke er personer tilstede vil lyset reguleres til nivå Y % etter innstilt tidsforsinkelse. Etter ytterligere Z minutter (prolong time) vil lyset slå seg helt av. Maks last = 25 armaturer hvorav flere kan være mastere. NB: Slaver må være av type DALI-CF.

Produkter »

SMC sensor 
Glamox SMC Sensor er en Mikrobølgesensor koplet i korridorfunksjon. Korridorfunksjon sørger for at armaturen(e) lyser på X % lys ved tilstedeværelse. Om det ikke er personer tilstede vil lyset reguleres til nivå Y % etter innstilt tidsforsinkelse. Etter ytterligere Z minutter (prolong time) vil lyset slå seg helt av. Maks last = 25 armaturer hvorav flere kan være mastere. NB: Slaver må være av type DALI-CF.

Produkter »

SMR sensor 
Glamox SMR Sensor er en Mikrobølge sensor med relestyring for inn og utkopling av en gruppe armaturer. Maks last = 4 armaturer hvor alle kan være mastere.

Produkter »

SMW sensor 
Glamox SMW Sensor er en Mikrobølge sensor med relebasert AV/PÅ bryter til armaturen og en trådløs kommunikasjon med andre armaturer med SMW sensor. Sensoren sender på 2 kanaler og mottar på 1 kanal.

Produkter »

SMA sensor 
Mikrobølge og twilight sensor med relebasert Av/på bryter. Kun for en armatur "StandAlone".

Produkter »

SMM sensor
Mikrobølge sensor som styren en gruppe armaturer med en korridor Master funksjon. Maks belastning opp til 11 stk armaturer AC-SLA hvorav 5 kan være mastere.

Produkter »

STA sensor
 Twilight sensor med relebasert ON/OFF bryter. Kun for en armatur "StandAlone".

Produkter »

Multiple Group

MPP sensor
Multiple Group-sensor. PIR- og lyssensor. Kan styre opp til fire grupper med lysarmaturer. En systemsensor med integrert strømforsyning på 30mA til lysarmatur eller slavesensor av typen MPS.

Produkter »

MPS sensor
Multiple Group-sensor. PIR-sensor som kobles til MPP sensoren for å øke dekningsområdet. 

Produkter »

MPD sensor
Multiple Group-sensor. PIR-sensor som kan adresseres i et DALI system. 

Produkter »

Central Monitoring

CMW sensor
Glamox CMW sensoren er en mikrobølgesensor som benyttes i vårt Wireless Central Monitoring system. Sensoren kommuniserer trådløst med andre enheter i vårt Glamox Wireless system.

Produkter »

CHW sensor
Glamox CHW sensoren er en PIR-sensor som benyttes ved store takhøyder i vårt Wireless Central Monitoring system. Sensoren kommuniserer trådløst med andre enheter i vårt Glamox Wireless system.

Produkter »

CPW sensor
Glamox CPW sensoren er en PIR-sensor som benyttes i vårt Wireless Central Monitoring system. Sensoren kommuniserer trådløst med andre enheter i vårt Glamox Wireless system.

Produkter »

CPD sensor
Central Monitoring sensor. PIR-sensor som kommuniserer med andre DALI armaturer via vanlig DALI-kabling.

Produkter »