Investeringskalkulator


Denne kalkulatoren beregner tilbakebetalingstiden når du investerer i en LED-installasjon kontra en installasjon med konvensjonelle lyskilder. Vennligst fyll inn detaljene nedenfor. Tilbakebetalingstiden er kalkulert ved å dele differansen i driftskostnadene på differansen i investeringer. Den kan forstås som hvor mange år du behøver for å ”tjene inn” din opprinnelige investering. Metoden gir et forenklet resultat, dvs. at alle parametere som renholdskostnader, diskonteringsrente etc. ikke er inkludert.

Du må fylle inn alle cellene for at kalkulatoren skal fungere korrekt.

Sett inn informasjon i alle cellene for at kalkulatoren skal virke. For energiprisen i Norge kan en referansepris på 0,70 kr per kiloWatt time (kWh) brukes.https://glamox.com/no/investeringskalkulator
Beskrivelse Konvensjonell LED Differanse Enhet
Antall armaturer
Armaturer
Armaturpris inkl. lyskilde
Beløp
Installasjonskostnader per armatur
Beløp
Sum, investering Beløp

Energiforbruk pr armatur
Watt
Energipris
Beløp per kWh
Driftstimer per år
Timer
Lyskildens levetid
Timer
Skiftekostnader for lyskilder pr armatur inkl. arbeid
Beløp
Sum, årlige driftskostnader Beløp

Tilbakebetalingstid

År
Energibesparelse

%