Investeringskalkulator

Vår investeringskalkulator beregner tilbakebetalingstiden når du investerer i en LED-installasjon kontra en installasjon med konvensjonelle lyskilder.
Tilbakebetalingstiden er kalkulert ved å dele differansen i driftskostnadene på differansen i investeringer. Den kan forstås som hvor mange år du behøver for å ”tjene inn” din opprinnelige investering. Kalkulatoren regner også ut energibesparelsen i prosent ved å gå over til en LED-løsning.

Alle rubrikkene i kalkulatoren må fylles ut så nøyaktig som mulig. Det gjelder blant annet antall armaturer og pris på armaturene som skal installeres, samt installasjonskostnader og energibruken for nye og eksisterende lysarmaturer. I tillegg er den årlige driftstiden for lysanlegget og lyskildenes levetid viktig informasjon å få med. Bruken av kalkulatoren krever at man kjenner NS 3031 for å beregne standard brukstid for lys i ulike typer bygg.