IP-klassifisering (objekter)

I miljølaboratoriene med bl.a. støvkamrene våre vurderer vi hvor godt armaturene er beskyttet mot inntrengning av fremmede objekter, ved ulike grader av beskyttelse - avhengig av kravene for forskjellige typer belysningsprodukter.

Beskyttelse mot solide objekter

Det er seks nivåer av beskyttelse mot inntrengning av fremmed objekter. Dette angis av det første sifferet i den tosifrede IP-klassifiseringen til et produkt.

1. >50 mm: Alle store overflater på menneskekroppen, f.eks baksiden av hånden, men ingen beskyttelse mot tilsiktet kontakt med en kroppsdel.
2. >12,5 mm: Fingre eller lignende objekter.
3. >2,5 mm: Verktøy, tykke ledninger, osv.
4. >1 mm: De fleste ledninger, skruer osv.
5. Støvsikker: Inntrengning av støv hindres ikke fullstendig, men støvmengden må ikke være såpass at den har en forstyrrende innvirkning på sikkerhet og bruken av utstyret. Fullstendig beskyttelse mot kontakt med elektriske komponenter.
6. Støvtett: Ingen inntrengning av støv. Fullstendig beskyttelse mot kontakt med elektriske komponenter.

Støvtestkammeret

Støvtester utføres for å teste armaturenes funksjonalitet under ekstreme miljømessige forhold. Internasjonale standarder spesifiserer testens varighet og sammensetningen av støv som brukes. Støvdannelse innenfor testrommet påvirkes av trykkluftinjeksjon. Støvet blåses og virvles i kammeret av en intensiv luftbevegelse.