IP-klassifisering (vann)

I våtrommene våre bedømmer vi hvor godt armaturene er beskyttet mot inntrengning av vann, ved ulike grader av beskyttelse (IP) - avhengig av kravene for forskjellige typer belysningsprodukter.
I henhold til IP-koden leveres produkter med en tosifret IP-klasse, f.eks. IP22, IP44 osv. Det første sifferet indikerer produktets beskyttelsesnivå mot inntrengning av fremmede objekter, mens det andre sifferet er relatert til de åtte gradene av beskyttelse mot inntrengning av vann:

1. Dryppende vann: Dryppende vann (vertikalt fallende dråper) skal ikke ha skadelig innvirkning.
2. Dryppende vann når vippet opp til 15°:  Vertikalt dryppende vann skal ikke ha skadelig innvirkning når kapslingen vippes til en vinkel som er opptil 15° fra dens opprinnelige stilling.
3. Regnvann: Vann som sprutes ved hvilken som helst vinkel opptil 60° fra den vertikale aksen, skal ikke ha skadelig innvirkning.
4. Spruting av vann: Vann som sprutes mot kapslingen fra hvilken som helst retning, skal ikke ha skadelig innvirkning.
5. Vannstråler:  Vann fra en dyse (6,3 mm) mot kapslingen fra hvilken som helst retning, skal ikke ha skadelig innvirkning.
6. Kraftige vannstråler: Kraftige vannstråler (12,5 mm dyse 100l/m) mot kapslingen fra hvilken som helst retning skal ikke ha skadelig innvirkning.
7. Nedsenking på opptil 1 m:  Inntrengning av vann skal ikke forekomme når kapslingen er nedsenket i 1 meter vann i 30 minutter.
8. Kontinuerlig nedsenking: Utstyret er egnet for kontinuerlig nedsenkning i vann under forhold som skal angis av produsenten. Normalt vil dette bety at utstyret er hermetisk lukket.