Klimatester

Miljømessige simuleringer i klimatestkamre gjør det mulig for oss, på en kontrollert måte, å måle effektene av temperatur og fuktighet på produktene våre.
Klimatesting er nødvendig for å sikre armaturenes ytelse i henhold til standard under de klimatiske forholdene de vil utsettes for under bruk. Materialer kan forringes over tid, og eldes raskt på grunn av enten ekstremt høye eller lave temperaturer, mens fuktige forhold kan føre til kondensering, som kan være skadelig for elektroniske komponenter.

Klimatestkamrene våre har et testvolum på opptil 1.500 liter. De brukes til å gjennomføre varmetester på opptil +180 °C, kuldetester ned til -75 °C og fuktighetstester i området fra 15 % til 98 % RH. 

Her kan vi gjenskape effekten av et bredt spekter av temperatur- og fuktighetsnivåer på armaturene våre, inkludert ekstreme stressparamatere, som f.eks. plutselig temperaturendring. Nøyaktig simulering av autentiske miljøforhold fremskynder forskningen på nye materialer og forbedrer produktenes kvalitet og pålitelighet.