Kost og nytte analyse

Innføringen av lysdioder har ført til et rush blant kunder, arkitekter og rådgivere til å bruke den nye teknologien i nye og oppussede bygninger.
Bruken av lysdioder bør imidlertid skje med omhu. Ikke alle bruksområder er egnet til å bruke LED. For eksempel, høyere kostpris for en LED armatur sammenlignet med et armatur med en konvensjonell lyskilde, kan kanskje ikke tjenes tilbake under installasjonens levetid. Derfor er det viktig å foreta en totalkostanalyse som inkluderer investering i armaturer, energikostnader, kostnader for lyskildeskifte, rengjøringskostnader etc. Man bør også huske på sensorer, siden de vil redusere energikostnaden og øke armaturens levetid. I mange tilfeller vil en LED-løsning medføre årlige kostnader, inklusive kapitalkostnader, som vil være lavere enn med en konvensjonell løsning.

Prøv vår investeringskalkulator >illustration_cost-benefit-analysis_01_no

illustration_cost-benefit-analysis_02_no

Figuren forklarer prinsippet om totalkost. Den innledende investeringen i en LED-installasjon kan bli høyere enn for en tradisjonell belysningsinstallasjon, men diodenes lavere energiforbruk og vedlikeholdskostnader kan føre til en lavere totalkost i løpet av belysningsløsningens levetid.