LED og energieffektivitet

En av fordelene med LED er at alt lyset avgis i én retning. Dette gir færre refleksjoner inne i armaturen siden vi normalt vil at lyset kun skal rettes nedover. Hvis vi trenger både opp- og nedlys, så er LED mindre egnet sammenlignet med T5 lysrør.
illustration_led-and-energy-efficiancy_01_no


Konvensjonelle lyskilder kaster mye lys bakover, som kan bli borte i armaturens optikk. LED’en, derimot, sender alt lyset i én retning.

Effektiviteten til en LED måles ofte i lumen per watt. For armaturer med lysrør måles effektiviteten i virkningsgrad eller LOR (Light Output Ratio). Virkningsgraden er et mål på hvor effektiv optikken er. For lysrørsarmaturer er ofte bestykningen i watt en indikasjon på hvor mye lys armaturet gir. For LED-armaturer bruker vi derimot lumen ut eller armaturlumen.

Lumenverdien fra en LED-modul kan gi et unøyaktig bilde av hvor mange lumen du egentlig får fra armaturen. Når Glamox Luxo dokumenterer en LED-armatur, så viser vi alltid lumenverdi ut av armaturen, såkalte effektive lumen ut fra armaturet. Når du sammenligner dette lumenutbyttet med en T5-armatur, må du ta nominelle lumen fra T5 lysrørene og multiplisere med armaturens virkningsgrad eller LOR (se figur).


illustration_led-and-energy-efficiancy_02_no


En bør være spesielt oppmerksom på forskjellen mellom effektive lumen, armatur og effektive lumen, lyskilde, som blir målt på selve LED modulen. Tidligere oppga LED-produsenter lumen-utbyttet ved en ”junction” eller ”chip”-temperatur på 25 grader, eller såkalte kalde eller ”cold”  lumen. ”Junction”-temperaturen er målt  inne i selve dioden. I dag er det mer vanlig å bruke benevnelsen varme eller ”hot” lumen, dvs. lumen målt ved en omgivelsestemperatur på 25 grader, som tilsvarer en mye høyere ”junction”-temperatur.