LED og lyskvalitet

Siden LED’er ikke har et fullt fargespekter, må vi være spesielt oppmerksomme på diodenes egenskaper når det gjelder fargekvalitet og fargegjengivelse.

LED’en kan inneholde mindre av den røde bølgelengden og dermed kan rødlige farger gjengis dårligere. Dette kan unngås ved å bruke spesielle materialer i dioden. Allikevel må man være spesielt oppmerksom på oppgitt Ra, eller fargegjengivelsesindeks.

Når lysdiodene produseres, er produksjonsutfallet dioder med mange forskjellige farger eller fargetemperaturer. CIEs fargediagram brukes til å lage en ”binning”-struktur, dvs. grupper av dioder som har de samme fargeegenskapene. LED-leverandører tilbyr forskjellige ”bins” til armaturprodusenter. Jo færre ”bins”, jo jevnere farge og jo høyere kostnad.

Noen ”binning”-systemer baserer seg på det menneskelige øyets fargefølsomhet via en modell kalt MacAdam-ellipser. Ellipsene er spredt utover binning-strukturen i fargediagrammet og størrelsen deres korresponderer med toleransen på fargen til dioden. Størrelsen måles i trinn eller ”steps”. Jo flere trinn, jo større toleranse og jo enklere er det å se en fargeforskjell. For alle praktiske formål er en 3-trinns toleranse vurdert som god. De fleste Glamox-armaturer er innenfor en 3-trinns ellipse.


illustration_led-and-light-quality_01