LED sjekkliste

Dette er en sjekkliste for Glamox og Luxo LED-armaturer. Informasjonen er av generell art og gjelder nødvendigvis ikke for alle Glamox og Luxo LED-armaturer. For konkrete spørsmål, kontakt vår kundeservice.
Emne Forklaring
Levetid LED armaturer (L70) Lumentilbakegangen på Glamox og Luxo LED-armaturer er L70 min. 50.000 timer ved Ta 25° med mindre annet er angitt. Armaturen er merket med maksimal omgivelsestemperatur (Ta) som tilsvarer L70 min. 50.000 timer. Et utvalg armaturer kan gi L70 50.000 timer ved 55°. Les mer om LED lumentilbakegang i LED-seksjonen på vår hjemmeside.

Levetid LED driver/konverter Levetiden på LED-driver i Glamox og Luxo armaturer er minst 50.000 timer ved maksimal angitt Ta verdi, som er minimum 25°. Normal feilrate er maksimum 10 %. Spesielle drivere har en levetid opp til 100.000 timer ved maksimal angitt Ta-verdi.

LED levetid dokumentasjon Levetiden på modul og driver dokumenteres ved å måle komponentenes Tc punkt temperatur (Tc punkt er et bestemt punkt på komponenten), og sammenligne denne med komponentens maksimale angitte Ta verdi. Temperaturmålinger utføres på Glamox' laboratorier, og er gjennomført med en omgivelsestemperatur på 25°. Rapporter på varmemålinger og levetidsberegninger kan fås ved forespørsel.

Hva er Ta verdien for Glamox armaturer? Glamox og Luxo armaturer er testet og godkjent for en omgivelsestemperatur (Ta) på 25°, med mindre annet er angitt. Et utvalg av våre armaturer er godkjent for Ta 55°.

Hva hvis en av diodene på LED-modulen ikke fungerer lenger? Et standard forholdsregel på de fleste Glamox og Luxo LED-moduler er at en enkelt feil på en LED-modul, som inneholder flere dioder, resulterer i en kortslutning i stedet for et åpent kretsløp. Kortslutningen vil sikre at strømmen ledes gjennom dioden som har feilet, og at de øvrige diodene forsatt vil virke.

Hva er lumen ut av LED armaturer? Det faktiske lysutbyttet eller 'lumen ut' på alle Glamox og Luxo armaturer er angitt på databladet/hjemmesiden. Vi anbefaler våre kunder å merke seg forskjellen mellom lumen ut av selve LED-modulen og lumen ut av armaturen den sitter i.

Hva er variasjonen i lumen på tvers av moduler/armaturer (innenfor samme generasjon LED)? Variasjon i lumen ut mellom forskjellige Glamox og Luxo armaturer er +/- 10%. Det vil si at lysfluksen fra et armatur er stabil, men den vil variere noe mellom mange armaturer.

Hva er fargetemperaturen? Fargetemperaturen på Glamox og Luxo armaturer er angitt på armaturens datablad/hjemmesiden.

Hva er fargetoleransen? Fargetoleransen på Glamox og Luxo armaturer er uttrykt i MacAdam trinn. Jo flere trinn, jo høyere toleranse. Man kan finne en forklaring på dette i LED-seksjonen på vår hjemmeside. De fleste armaturene har en initiell toleranse på 3 MacAdam trinn. Det svarer til +/- 100K ved 3000 kelvin, men denne toleransen stiger ved høyere fargetemperatur. Andre toleranser opp til 5 MacAdam trinn kan forekomme, og er angitt i produktdokumentasjonen.

Hva er fargestabiliteten under levetiden? En liten fargeendring kan oppleves over tid som følge av endringer i lysdioden. Endringen er som oftest ikke synlig, men kan i noen tilfeller føre til en høyere MacAdam toleranse, f.eks. 4 trinn istedet for 3 trinn.
Hva er Ra-verdien? De fleste Glamox og Luxo armaturer har en Ra-verdi (fargegjengivelse) på 80. Enkelte produkter kan ha en annen Ra-verdi (f.eks. Ra 90). Ra-verdien er alltid oppgitt på produktdatabladet/hjemmesiden.

Endrer Ra-verdien seg under levetiden? Ra-verdien for Glamox og Luxo armaturer angis vanligvis med en minmumsverdi, dvs. Ra-verdien vil aldri komme under den angitte verdien i armaturens levetid.
Hva er den kjemiske kompatibiliteten (korrosjonsresistansen) til Led-modulen? Visse typer av LED-moduler kan brytes ned av kjemiske stoffer som fluroider, svoveldioksid og andre. I nærvær av slike gasser, må man være nøye med valg av diodetype. Kontakt vår kundeservice for mer informasjon.

Hvilken teknologi brukes til dimming? Det er to grunnleggende måter å dimme lysdioder på: 1. Lineær effektreduksjon hvor utgangsstrømmen, og dermed lysnivået, blir redusert, (også kalt amplitudemodulasjon). 2. PBM (puls-bredde-modulasjon) hvor utgangsstrømmen reduseres ved å dele opp utgangsstrømmen. PBM-dimming, eller en blanding av amplitude og PBM, foretrekkes av de store produsentene av LED-drivere. De fleste Glamox og Luxo LED-armaturer har en driver med utgangsfrekvens på minst 400 Hz for å unngå flimring.

Er lystekniske data tilgjengelige? Ja, på vår hjemmeside.


Finnes det dokumentasjon for fotobiologisk fare (f.eks. øyeskader)? Ja, alle Glamox og Luxo LED-armaturer er i overensstemmelse med EN 62471 - Photobiological safety of lamps and lamp systems. ENEC og CE merkingen på våre produkter bekrefter dette.

Kan LED-modulene skiftes ut? Ja, av kvalifisert personell. Å skifte LED-modulen anbefales når man har gjort en kostnadsanalyse, da det kan være andre faktorer som må vurderes i forhold til forskjellig lysutbytte og forskjell i driverkompatibilitet med den nye modulen. Et utvalg av våre armaturer har fullstendig integrerte LED-moduler.

Hvis modulen kan skiftes ut, er den kompatibel for fremtidige versjoner? Ja. Zhaga-godkjente moduler har en layout og en monteringsmetode, som tillater dem å bli erstattet med tilsvarende moduler i fremtiden. De fleste Glamox og Luxo downlights og lineæare armaturer har Zhaga-moduler. Modulære armaturer vil følge etter.