Lysstyring for utendørs belysning

Utendørsbelysning gjør gatene og utemiljøet sikrere og hyggeligere, men er også en stor energiforbruker. Hvis vi slår lyset helt av, vil folk føle seg usikre. En god måte å håndtere denne utfordringen på er å bruke dimbar LED-belysning som reduserer energiforbruket uten å gå på kompromiss med sikkerheten.

Glamox tilbyr et system der alle lysstyringskomponentene er integrert i hver armatur uten behov for eksternt tilbehør for å gjøre lysstyring mulig. Vi kaller det Glamox NightDim, og det er 2 forskjellige forhåndsinnstilte moduser.

Modus 1 (ND1): Dimmet ned 50 % i 6 timer fra midtpunkt

Normalt er det eksisterende systemet allerede styrt av enten en timer eller en skumringsrelé. NightDim beregner lyssyklusens midtpunkt og dimmer lyset ned til 50 % i en periode på 6 timer etter midtpunktet.

Finn produkter med NightDim Modus 1 her »

Eksempel

Oktober
 • I oktober er en gate opplyst i 14 timer, fra klokken 18.00 til 08.00.
 • Midtpunktet er kl. 01.00 (14 timer delt med 2 er 7 timer som plasserer midtpunktet 7 timer etter kl. 18.00).
 • Lyset slås på 100 % klokken 18.00
 • Klokken 01.00 er lysene dimmet ned til 50 %.
 • Klokken 07.00 er lysene tilbake til 100 %
 • Klokken 08.00 er lysene slått av.

Juni

 • I juni er de samme lysene på i kun 6 timer fra klokken 22.00 til 04.00.
 • Midtpunktet er kl. 01.00 (6 timer delt på 2 gir et midtpunkt 3 timer etter kl. 22.00)
 • Klokken 22.00, lyset slås på 100 %.
 • Klokken. 01.00, lyset dimmes ned til 50 %
 • Klokken 04:00, lyset slås helt av.

Modus 2 (ND2): Dimmet ned 50 % i 8 timer, starter 2 timer før midtpunktet

Normalt er det eksisterende systemet allerede styrt av enten en timer eller en skumringsrelé. NightDim beregner syklusmidtpunkt og dimmer lyset ned til 50 % i en periode på 8 timer med start 2 timer før midtpunktet.

Finn produkter med NightDim Modus 2 her »

Eksempel 

 • I oktober er en gate opplyst i 14 timer, fra klokken 18.00 til 08.00.
 • Midtpunktet ligger ved 01.00. (14 timer dividert med 2 gir et midtpunkt på 7 timer etter 06:00).
 • Lyset slås på 100 % klokka 18.00.
 • 2 timer før midtpunktet (23.00) blir lyset dimmet ned til 50 %.
 • Klokken 07.00 er lysene tilbake til 100 %
 • Klokken 08.00 er lysene slått av.