Auditorier

Auditorier og forelesningssaler er en utfordring med tanke på belysningsinstallasjonen. Flere belysningsscenarier er nødvendige for å gi rom for ulike situasjoner som forelesning, notatskriving og presentasjoner. Lysstyringssystemer spiller en viktig rolle sammen med en nøye prosjektert belysningsplan.
Viktigheten av god auditoriebelysning blir innlysende allerede før arrangementet begynner. Studentene og publikum må føres sikkert til setene sine mens trapper, midtganger og utganger trenger riktig belysning. Innfelte gulv- og veggarmaturer eller LED ledelinjer er gode for å vise retning og må alltid være slått på.  Veggarmaturer gir en økt opplevelse av sikkerhet, men må ikke forstyrre presentasjonen.

Under en forelesning må studentene ha nok lys til å kunne gjøre notater.Samtidig må lyset kunne dimmes ned under visning av videoer eller skjermbaserte presentasjoner. Det er nødvendig å unngå blending under forelesningene.

Presentasjonslyset er enda viktigere her enn i klasserommet fordi avstanden mellom foreleseren og publikum er større. Derfor kan ansiktsuttrykkene være vanskeligere å få øye på. Sterk og jevn vertikal belysning i presentasjonsområdet bedrer den visuelle kommunikasjonen.

Belysningen må kunne styres både fra foreleserens posisjon og fra døren. Forhåndsinnstilte scenarier på et brukervennlig kontrollpanel er nyttig for uerfarne forelesere.

Lyskrav i EN 12464-1

Type område, oppgave eller aktivitet
 Lux-nivå
(Em)
Blendingstall (UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelse
(Ra)
 Spesielle krav
Forelesningssal
500
19
0,60
80
Belysningen bør være kontrollerbar for å tilpasses varierende audiovisuelle behov

NB:
• I enkelte avgrensede plasser som kontorer, undervisningsområder, områder for helsetjenester samt generelle områder som inngangspartier, korridorer, trapper, osv., må vegger og tak være lysere. På disse stedene er det anbefalt at den vedlikeholdte belysningsstyrken på de største flatene bør ha følgende verdier: Ēm > 75 lx med Uo ≥ 0,10 på veggene og Ēm > 50 lux med Uo ≥ 0,10 i taket.

• Den vedlikeholdte sylindriske belysningsstyrken (gjennomsnittlig belysningsstyrke i vertikalplanet) i aktivitets- og innendørsområder skal ikke være mindre enn 50 lux med U0 ≥ 0,10, på et horisontalt plan ved en angitt høyde, for eksempel 1,2 m over gulvet for sittende personer og 1,6 m for stående personer.

• I områder hvor god visuell kommunikasjon er viktig, spesielt i kontorer, møte- og undervisningsområder, bør ĒZ ikke være mindre enn 150 lux med U0 ≥ 0,10.

• Ved en jevn arrangering av armaturer eller taklys er en verdi mellom 0,30 og 0,60 en indikator på god modellering.


Produkter »