Cellekontorer

Selv om åpne kontorlandskap blir stadig mer populært, er standard cellekontorer fortsatt utbredt i både gamle og nye bygninger.

 Direkte/indirekte belysning er en god løsning for enmannskontorer. Den indirekte komponenten gjør at rommet føles større og lysere. Blant de mest populære løsningene er nedhengt armatur over skrivebordet. Alternativer er innfelte armaturer, ofte i kombinasjon med en skrivebordslampe for å imøtekomme individuelle behov. Med en frittstående gulvarmatur eller en skrivebordslampe, kan kontormedarbeideren styre lysnivået selv.


Nedhengte armaturer bør plasseres rett over brukerens fang. Ideelt sett bør lyset treffe oppgaveområdet ovenfra og fra bakre venstre for høyrehendte brukere. Siden dette kan begrense fleksibiliteten, er en posisjon rett over brukeren også bra.

Krav til sylindrisk belysning og modellerende effekt gjelder ikke i cellekontorer, men krav til tak- og veggbelysning gjelder.

Belysningskrav

Type område
 Lux-nivå (Em)
Blendingstall
(UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelse
(Ra)
Spesielle krav
Writing, typing, reading, data processing
500
19
0,60
80
Illuminances: min 50 lux

Ceiling illuminance min 30 lux.

Cylindrical illuminance: not applicable.

NB:
• I enkelte avgrensede plasser som kontorer, undervisningsområder, områder for helsetjenester samt generelle områder som inngangspartier, korridorer, trapper, osv., må vegger og tak være lysere. På disse stedene er det anbefalt at den vedlikeholdte belysningsstyrken på de største flatene bør ha følgende verdier: Ēm > 75 lx med Uo ≥ 0,10 på veggene og Ēm > 50 lux med Uo ≥ 0,10 i taket.

• Den vedlikeholdte sylindriske belysningsstyrken (gjennomsnittlig belysningsstyrke i vertikalplanet) i aktivitets- og innendørsområder skal ikke være mindre enn 50 lux med U0 ≥ 0,10, på et horisontalt plan ved en angitt høyde, for eksempel 1,2 m over gulvet for sittende personer og 1,6 m for stående personer.

• I områder hvor god visuell kommunikasjon er viktig, spesielt i kontorer, møte- og undervisningsområder, bør ĒZ ikke være mindre enn 150 lux med U0 ≥ 0,10.

• Ved en jevn arrangering av armaturer eller taklys er en verdi mellom 0,30 og 0,60 en indikator på god modellering.


Produkter »