Kontorkorridorer og sirkulasjonsområder

Moderne kontormedarbeidere tilbringer mer og mer tid vekk fra kontorpulten i formelle eller uformelle møterområder. Åpne kontorlandskap har kommunikasjonssoner hvor medarbeiderne beveger seg fritt og snakker med hverandre. Belysningen i slike områder bør støtte vilkårene for visuell kommunikasjon.
En kontorkorridor er ikke bare en trafikksone, den er plassen hvor folk slapper av, utveksler ideer, arbeider i team eller til og med møter kunder. Lyset kan brukes til å fremheve forskjellige soner i sirkulasjonsområdet, men må ikke blende de som arbeider i tilgrensende rom. Hjørnemonterte armaturer gir blendfritt, asymmetrisk lys til vegger og tak. Indirekte lys gjør at korridorer virker større og mer innbydende.

Ved å kaste mer lys på vegger, i tak og i folks ansikter forbedres vilkårene for visuell kommunikasjon. Belysningsstyrken i sirkulasjonsområder bør være minimum 50 lux på veggen og minst 30 lux i taket. Man bør vurdere høyere belysningsnivå i sittegrupper og kommunikasjonssoner, samt betydningen av sylindrisk belysning og lysets modellerende effekt.

Smale og lange korridorer kan deles inn i seksjoner ved effektbelysning på detaljer som kunstverk eller informasjonstavler.

Mens innfelte downlights ofte brukes i korridorer, vil direkte/indirekte belysning gi passende lys i samtalesoner. Lineære eller modulære armaturer er gode valg.

Belysningskrav

Type område
 Lux-nivå (Em)
Blendingstall (UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelse
(Ra)
 Spesielle krav
Sirkulasjonsområder og korridorer
100
28
0,40
40

Trapper, heiser
100
25
0,40
40


NB:
• I enkelte avgrensede plasser som kontorer, undervisningsområder, områder for helsetjenester samt generelle områder som inngangspartier, korridorer, trapper, osv., må vegger og tak være lysere. På disse stedene er det anbefalt at den vedlikeholdte belysningsstyrken på de største flatene bør ha følgende verdier: Ēm > 75 lx med Uo ≥ 0,10 på veggene og Ēm > 50 lux med Uo ≥ 0,10 i taket.

• Den vedlikeholdte sylindriske belysningsstyrken (gjennomsnittlig belysningsstyrke i vertikalplanet) i aktivitets- og innendørsområder skal ikke være mindre enn 50 lux med U0 ≥ 0,10, på et horisontalt plan ved en angitt høyde, for eksempel 1,2 m over gulvet for sittende personer og 1,6 m for stående personer.

• I områder hvor god visuell kommunikasjon er viktig, spesielt i kontorer, møte- og undervisningsområder, bør ĒZ ikke være mindre enn 150 lux med U0 ≥ 0,10.

• Ved en jevn arrangering av armaturer eller taklys er en verdi mellom 0,30 og 0,60 en indikator på god modellering.


Produkter »