Inngangsparti

Inngangspartiet er referansepunktet for elevene, de ansatte og besøkende når det gjelder informasjon og kommunikasjon. I moderne skolebygninger er inngangshallen det området der det foregår møter, utstillinger, elevskuespill og eksterne arrangementer.
Multifunksjonelle inngangshaller skaper et rom for kommunikasjon, utstillinger og informasjon. Derfor må belysningen være fleksibel for å fungere godt for de ulike aktivitetene. Valget av belysningsløsning såvel som armaturer gir hallen en bestemt atmosfære som ønsker brukerne velkommen og samtidig skaper entusiasme. Lys gir rommet struktur og inspirerer brukerne.

I moderne skolearkitektur er den store trappen i inngangshallen blitt møteplassen for studenter og personalet. Hele klasser samler seg her for å motta informasjon fra læreren. Trappene er også fine steder for uformelle møter, og de gir foajeen karakter.

På grunn av kveldsarrangementer er lyset som oftest slått på det meste av døgnet. Dagslyssensorer kan derfor redusere energiforbruket. Det kan også være at lyset må kunne dimmes ned under teaterforestillinger eller filmer. Til utstillinger trengs en jevn, vertikal belysning for å tiltrekke seg oppmerksomhet og for å gi god bakgrunnsbelysning. Smaltstrålende downlights eller bredstrålende flomlys fremhever utstilte elevarbeider eller skuespill. Det er nødvendig med høy fargegjengivelse.

Inngangspartier og foajeer er ofte flaskehalser der elevene løper inn og ut av trange åpninger. Aktivitetsnivået er høyt, og det trengs derfor et høyere lysnivå. Foajeer er også overgangsområder fra utendørs til innendørs belysning. Derfor gir et høyere lysnHTMLivå øynene anledning til å justere seg fra dagslys til et lavere lysnivå. Særlig i noen områder i inngangspartiet kan det være nødvendig med høyere lysnivåer, som i sittegrupper.

Lyskrav i EN 12464-1

Type område
Lux-nivå (Em)
Blendingstall (UGRL)
Jevnhet
(U0)

Fargegjengivelse (Ra)
Spesielle krav
Inngangspartier 200
22 0,40 80

NB:
• I enkelte avgrensede plasser som kontorer, undervisningsområder, områder for helsetjenester samt generelle områder som inngangspartier, korridorer, trapper, osv., må vegger og tak være lysere. På disse stedene er det anbefalt at den vedlikeholdte belysningsstyrken på de største flatene bør ha følgende verdier: Ēm > 75 lx med Uo ≥ 0,10 på veggene og Ēm > 50 lux med Uo ≥ 0,10 i taket.

• Den vedlikeholdte sylindriske belysningsstyrken (gjennomsnittlig belysningsstyrke i vertikalplanet) i aktivitets- og innendørsområder skal ikke være mindre enn 50 lux med U0 ≥ 0,10, på et horisontalt plan ved en angitt høyde, for eksempel 1,2 m over gulvet for sittende personer og 1,6 m for stående personer.

• I områder hvor god visuell kommunikasjon er viktig, spesielt i kontorer, møte- og undervisningsområder, bør ĒZ ikke være mindre enn 150 lux med U0 ≥ 0,10.

• Ved en jevn arrangering av armaturer eller taklys er en verdi mellom 0,30 og 0,60 en indikator på god modellering.


Produkter »