Inngangsparti

Inngangspartiet gir kontorbygningen dens karakter, mer enn noe annet område, og er bygningens og selskapets ansikt utad. Både armaturdesignet og lyssettingen er med på å kreere en inviterende følelse, som igjen skaper et godt førsteinntrykk hos besøkende.
Inngangsbelysningen skal kunne angi retningen til resepsjonen og andre deler av bygningen. Siden foajeen er en viktig tilpasningssone for folk som kommer inn fra sterkt sollys, bør lysnivåene være litt høyere enn minstekravet på 100 lux. Riktig horisontal og vertikal belysning i resepsjonsområdet er viktig for å hjelpe resepsjonisten i sitt arbeid og bidra til å kunne se folks ansikter. Vertikale belysningskrav bør også vurderes i sosiale soner og sittegrupper.

Belysningskonseptene i inngangspartier er mangfoldige. Store, lyse tak skaper et sterkt lys som forenkler orienteringen og legger vekt på arkitekturen. Direkte lys fra downlights skaper ledelinjer eller markerer omkretsen av foajeen. Belyste resepsjonsdisker med gjennomsiktige fronter blir stadig mer populære. Direkte /indirekte lys fra nedhengte eller takmonterte armaturer gir et jevn, innbydende lys. Rundtstrålende  armaturer er godt egnet til store takhøyder. Kunstverk kan fremheves ved bruk av spotlights.

Foajeen er et naturlig område for store samlinger og møter, og belysningen bør brukes til å markere møtesoner. I dag spiller gjerne store trapper rollen som et arkitektonisk midtpunkt. De krever tilstrekkelig belysning av trinn og gelender. Og som en viktig rømningsvei, må foajeen ha skikkelig nødlys og merking.

Belysningskrav

Type område
 Lux-nivå (Em)
Blendingstall (UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelse
(Ra)
 Spesielle krav
Inngangspartier
100
22
0,40
80

Garderober
200
25
0,40
80

Salonger 200
22 0,40 80
 
Resepsjoner
300 22 0,60
80
 

NB:
• I enkelte avgrensede plasser som kontorer, undervisningsområder, områder for helsetjenester samt generelle områder som inngangspartier, korridorer, trapper, osv., må vegger og tak være lysere. På disse stedene er det anbefalt at den vedlikeholdte belysningsstyrken på de største flatene bør ha følgende verdier: Ēm > 75 lx med Uo ≥ 0,10 på veggene og Ēm > 50 lux med Uo ≥ 0,10 i taket.

• Den vedlikeholdte sylindriske belysningsstyrken (gjennomsnittlig belysningsstyrke i vertikalplanet) i aktivitets- og innendørsområder skal ikke være mindre enn 50 lux med U0 ≥ 0,10, på et horisontalt plan ved en angitt høyde, for eksempel 1,2 m over gulvet for sittende personer og 1,6 m for stående personer.

• I områder hvor god visuell kommunikasjon er viktig, spesielt i kontorer, møte- og undervisningsområder, bør ĒZ ikke være mindre enn 150 lux med U0 ≥ 0,10.

• Ved en jevn arrangering av armaturer eller taklys er en verdi mellom 0,30 og 0,60 en indikator på god modellering.


Produkter »