Intensivavdelinger og undersøkelsrom

Intensivavdelingen er normalt startpunktet for en kritisk syk eller skadet pasient. Visuell undersøkelse spiller en stor rolle i å avgjøre den riktige behandlingen. Dette krever en høy grad av allmennbelysning samt god fargegjengivelse.
Armbaserte undersøkelseslamper montert i vegg- eller takfester gir sammen med god allmennbelysning og høy fargegjengivelse den beste belysningen. For å oppnå en tilstrekkelig allmennbelysning på minimum 500 lux er takmonterte armaturer det beste alternativet i disse områdene. Renromsarmaturer med IP 65 klassifisering er ideelle i denne situasjonen.

Medisinsk godkjente undersøkelsesarmaturer kan monteres på vegg, i tak, på bord eller trolley og brukes som generell undersøkelsesbelysning eller ved mindre inngrep/prosedyrer. Armbaserte undersøkelseslamper gir lys akkurat der det trengs, og er tilgjengelige med smaltstrålende og bredtstrålende lysfordeling.

Belysningskrav i EN 12464-1


Type område, oppgave eller aktivitet  Lux-nivå(Em)
Blendingstall
(UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelse
(Ra)
 Spesielle krav
Allmenn belysning, undersøkelesrom
500
19
0,60
90
4.000 K <= CCT* <=5.000 K
Allmenn belysning, intensivavdelinger 300
19
0,70  90 Belysningsstyrke på gulvnivå.
Enkle undersøkelser  1000 19
0,70
 90 Belysningsstyrke på gulvnivå.

CCT = Fargetemperatur

NB:
I enkelte avgrensede plasser som kontorer, undervisningsområder, områder for helsetjenester samt generelle områder som inngangspartier, korridorer, trapper, osv., må vegger og tak være lysere. På disse stedene er det anbefalt at den vedlikeholdte belysningsstyrken på de største flatene bør ha følgende verdier: Ēm > 75 lx med Uo ≥ 0,10 på veggene og Ēm > 50 lux med Uo ≥ 0,10 i taket.

Den vedlikeholdte sylindriske belysningsstyrken (gjennomsnittlig belysningsstyrke i vertikalplanet) i aktivitets- og innendørsområder skal ikke være mindre enn 50 lux med U0 ≥ 0,10, på et horisontalt plan ved en angitt høyde, for eksempel 1,2 m over gulvet for sittende personer og 1,6 m for stående personer.

• I områder hvor god visuell kommunikasjon er viktig, spesielt i kontorer, møte- og undervisningsområder, bør ĒZ ikke være mindre enn 150 lux med U0 ≥ 0,10.

• Ved en jevn arrangering av armaturer eller taklys er en verdi mellom 0,30 og 0,60 en indikator på god modellering.


Produkter »