Geriatriske sengeposter og områder

I alderdommen er hovedkravet til belysningsløsninger at de gir oss følelsen av trygghet og sikkerhet. En belysningsløsning av topp kvalitet er viktig for en uavhengig og barrierefri livsstil.
Belysningsløsningen er viktig spesielt for de med høy alder, de som lider av demens og de som har nedsatt syn og dårlig romfølelse. Riktig belysning reduserer bekymringer, usikkerhet og frykten for å falle, samtidig som den øker selvstendigheten og følelsen av velvære.

Med dette i bakhodet, må belysningsplanen ta hensyn til de forskjellige funksjonene i de enkelte områdene. Konsentrert lys bør unngås på grunn av det reduserte synet det gir. Som allmennbelysning almenbelysning? er et indirekte, blendingsfritt lys den beste løsningen. Direkte lys er imidlertid perfekt for utfordrende visuelle oppgaver, slik som skriving og lesing. I kafeer og oppholdsrom kan punktbelysning gi en hyggelig atmosfære. Nedhengt belysning med direkte eller indirekte lysfordeling er perfekt for sosiale soner, fordi den også oppmuntrer til kommunikasjon. Bruken av armaturer med høy Ra-indeks hjelper også på synsevnen, og derved bidrar de til å fremme følelsen av velvære.

Lysdesign i geriatriske områder krever mye erfaring og intuisjon, noe som er reflektert i våre godt gjennomtenkte produkter. For lysdesign i helsevesenet må  retningslinjen EN 12464-1 tas i betraktning. I geriatriske områder bør økte belysningskrav i korridorer vurderes:  I løpet av dagen bør lysnivået settes til 200 lux på bakkenivå.

Belysningskrav i EN 12464‐1

Type område, oppgave eller aktivitet  Lux-nivå
(Em)
Blendingstall
(UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Farge-gjengivelse
(Ra)
 Spesielle krav
Dagligstuer
200
22
0,60
80


NB:
I enkelte avgrensede plasser som kontorer, undervisningsområder, områder for helsetjenester samt generelle områder som inngangspartier, korridorer, trapper, osv., må vegger og tak være lysere. På disse stedene er det anbefalt at den vedlikeholdte belysningsstyrken på de største flatene bør ha følgende verdier: Ēm > 75 lx med Uo ≥ 0,10 på veggene og Ēm > 50 lux med Uo ≥ 0,10 i taket.

Den vedlikeholdte sylindriske belysningsstyrken (gjennomsnittlig belysningsstyrke i vertikalplanet) i aktivitets- og innendørsområder skal ikke være mindre enn 50 lux med U0 ≥ 0,10, på et horisontalt plan ved en angitt høyde, for eksempel 1,2 m over gulvet for sittende personer og 1,6 m for stående personer.

• I områder hvor god visuell kommunikasjon er viktig, spesielt i kontorer, møte- og undervisningsområder, bør ĒZ ikke være mindre enn 150 lux med U0 ≥ 0,10.

• Ved en jevn arrangering av armaturer eller taklys er en verdi mellom 0,30 og 0,60 en indikator på god modellering.


Produkter »