HCL i helsevesenet

På sykehus og pleiehjem har beboerne ofte lite tilgang til dagslys på grunn av sykdom eller nedsatt mobilitet. Å tilbringe lengre tid innendørs kan forstyrre søvnmønsteret. Særlig pasienter med demens eller andre kognitive lidelser er utsatt ved tap av dagslys.
Helsebygg er velegnet for belysningssykluser som simulerer soloppgang, solnedgang og dagslys. Effekten på pasienter og beboere er høyere aktivitetsnivå på dagtid, bedre søvn om natten, kortere rekonvalesenstider og redusert inntak av antidepressiva.

Demografiske trender har ført til en økning i antallet demenspasienter: Man kan til en viss grad si at alder er den største risikofaktoren for demens. Selv om mange demenspasienter i første omgang blir værende i sine velkjente omgivelser, vil behovet for pleie øke når lidelsen tiltar.

Særlig i vintermånedene er mengden med dagslys utilstrekkelig for god kontroll av døgnrytmen hos mange eldre, ettersom de oppholder seg stadig mer innendørs. Det har negative følger for beboernes kognitive evner og virker forstyrrende på søvnrytmen.

Kunstig belysning kan kompensere for utilstrekkelig dagslyseksponering, og dermed stabilisere søvnrytmen. Det kan gi en mer restituerende søvn og slik forbedre den mentale og følelsesmessige tilstanden, og dermed beboernes velvære. Belysningen kan også ha positive effekter for uro, matvaner og kommunikasjon.

Fordeler for beboere

  • Færre stemningssvingninger og depresjoner.
  • Bedre velvære blant medarbeiderne.
  • Forbedret mental og fysisk velvære takket være bedre nattehvile.
  • Reduksjon i bruken av sovemidler.

Fordeler for de ansatte

  • Mangel på dagslys balanseres og søvnløshet motvirkes.
  • Bedre velvære blant medarbeiderne.
  • Mindre personellbelastning fordi beboernes aktivitets- og hvilefaser blir mer regelmessige.
  • Mer avslappede kvelder, mindre hodepine og utmattelse.
  • De ansatte motiveres av at beboerne får individuelt tilpasset pleie.Eksempel: Eldrehjem
topbanner_hcl_healtcare_example 
              Beboerrom med innfelte armaturer med "tunable white".


Eksempelet viser belysning av beboerrom og fellesområder i et eldrehjem. I hele bygningen brukes de samme innfelte, modulære armaturene.

Parametere

Romareal: varierende
Takhøyde: 2,4 m
Refleksjonsfaktor: 70/50/20
Vedlikeholdsfaktor: 0,8Innstillinger


hcl_icon_timeTidKl. 09.00 til 15.00Kl. 15.00 til 20.00


 
hcl_icon_intensityBelysningsstyrkeSylindrisk Ez : 500 lx ved 1,2 m eller 1,6 m i korridorerHorisontal Em : 300 lx ved 0,75m

 
hcl_icon_cctCCT6500 K2700 - 3000 K

 

hcl_icon_whereSted


Beboerrom, korridorer og fellesrom


Beboerrom, korridorer og fellesrom

Kontrollsystem  hcl_control-system_healthcare


Eksempelet viser kontrollsystemet i korridoren der armaturene kontrolleres via en DALI-gateway og et brukerpanel. Brukerpanelet kan være enkelt og bare tillate på/av-kommandoer. Sensorer registrerer tilstedeværelse og dimmer lyset når ingen er til stede.


Produkter »