HCL i industrien

Belysningsinstallasjoner med høyere intensitet og "tuneable white"-lys kan øke effektiviteten i produksjonen og motvirke tretthet, feil og ulykker.

De nevnte effektene er større – eller i det minste lettere å dokumentere – ved repeterende arbeidsoppgaver. Høyere intensitet kombinert med riktig fargespektrum i lyset og riktig timing kan gi bedre våkenhet hos ansatte i industrien. Resultatet er mindre tretthet, som igjen fører til at det gjøres færre feil. For skiftarbeidere kan lyset brukes til å skape en faseforskyvning i døgnrytmen, noe som forenkler tilpasningen til nattarbeid.

For dagskiftet i produksjonsomgivelser bør det brukes et aktiverende lys i 1-2 timer om morgenen, med start 1-2 timer etter starten på skiftet slik at B-mennesker oppnår riktig posisjon i kroppens ytelseskurve (nadir). Det kaldhvite lyset fremskynder døgnrytmen. For tidlig eksponering kan føre til faseforsinkelse.
 


hcl_graph_day-shift-settingsInnstillinger for dagskiftet. Det kaldhvite lyset slås på kl. 9, 2 timer etter starten på skiftet. En kaldhvitt lysdusj på ettermiddagen reduserer det naturlige fallet i ytelsesevnen etter lunsj. Sylindrisk belysningsstyrke Ez ved 1,2 m til høyre, fargetemperatur til venstre.

 


Nattskiftbelysning krever omhyggelig planlegging for å oppnå ønsket effekt. Ved noen få nattskift etter hverandre (2-3 netter) ønsker ikke arbeiderne å skifte søvnmønster, men beholde dagsyklusen. Derfor må det brukes lyskilder med lav innvirkning på døgnrytmen om natten. For å øke våkenheten og redusere faren for feil mot slutten av nattskiftet, anbefaler vi eksponering med kaldhvitt lys i de siste timene av nattskiftet. Dette kan kombineres med individuelt kontrollerte "lysdusjer" med kaldhvitt lys hver time i siste halvdel av skiftet.


hcl_graph_night-shift-wo-phase-shift 
Belysningssyklus for nattskift uten faseforskyvning. Det nøytralhvite lyset står på frem til de siste par timene. Da overtar et aktiverende lys som øker de ansattes våkenhet og konsentrasjonsevne.


Hvis nattskiftet varer i mer enn 3-4 netter etter hverandre, ønsker man en midlertidig forskyvning av døgnrytmen. Det betyr en faseforsinkelse på ca. 8 timer, slik at medarbeiderne er våkne om natten og sover rett etter nattskiftet. De vil da våkne igjen om ettermiddagen.

Det tar minst 4-5 dager å forskyve døgnsyklusen på denne måten1. I dette tilfellet anbefaler vi lyskilder med høy døgnrytmeaktiverende effekt tidlig i nattskiftet, med en times forskyvning av eksponeringen bakover for hvert skift helt til arbeideren har tilpasset seg døgnrytmen tilstrekkelig. 


 hcl_graph_night-shift-settings-2
Lysinnstilling for nattskift dag 1. Et kaldhvitt lys i de første 3-4 timene av skiftet forskyver døgnsyklusen bakover. På 2. dag av skiftet slås det aktiverende lyset på én time senere, kl. 20.00, og står på til midnatt. Dette fortsetter til døgnsyklusen er forskjøvet med 8 timer.Eksempel: Kontrollrom
 topbanner_hcl_control-room_example
Kontrollrom på land for offshore-installasjoner. De innfelte "tunable white"-armaturene har et standardlys (3500 K) og et energilys (6500 K).


Kontrollrommet består av to rekker med skjermer i en halvsirkel. Rommet betjenes hver dag hele døgnet, hvor 2 ansatte går enmed 8- eller 12-timers skiftsyklus. Døgnrytme-syklusen kontrolleres automatisk, men de ansatte kan overstyre den med et berøringspanel. For eksempel kan man aktivere et kaldhvitt fokuslys ved møter eller uforutsette hendelser. Brukerne har stor grad av selvstendighet, ettersom de er få og mottar opplæring i riktig belysningsstyring.

Kontrollsystem

 hcl_control-system_control-room


Armaturene og DALI-berøringspanelet er sammenkoblet i en lukket DALI-buss. Sykluser og scenarioer programmeres direkte på berøringspanelet, som er plassert på arbeidspulten.


Brukerpanel

hcl_user-panel_industry_en-21 M. Gibbsa,b, S. Hamptona, L. Morganb, J. Arendta, 2002.  Adaptation of the circadian rhythm of 6-sulphatoxymelatonin to a shift schedule of seven nights followed by seven days in offshore oil installation workers.