HCL på kontoret

Mesteparten av tiden vi er våkne, tilbringer vi innendørs. Derfor er kontorer svært egnet for Human Centric Lighting-løsninger. Slike løsninger kan gi medarbeiderne mer energi og motivasjon.
For eksempel kan et kaldhvitt lys med høy intensitet på begynnelsen av arbeidsdagen forskyve søvnfasen fremover og bidra til å tilbakestille den biologiske klokken. For land som har lite dagslys i vintermånedene, kan "tuneable white"-armaturer bidra til å redusere vinterdepresjoner og andre sesongavhengige stemningslidelser. De samme lysinnstillingene kan også gi kortsiktige effekter på konsentrasjon og våkenhet, dersom de brukes korrekt.

Arbeidsplassbelysning kan – i tillegg til å gi godt lys for visuelle arbeidsoppgaver – påvirke de ansattes våkenhet, humør, oppfattelsesevne, søvnmønster og helse. Lyseksponeringens timing, varighet og spektralfordeling spiller viktige roller i disse effektene som går utover den rene visuelle funksjonen. Dessuten har forskning vist at slike effekter avhenger av omgivelsene, typen aktivitet, personlige egenskaper og medarbeidernes tretthetsnivå.

Fordeler

  • Eksponering for mer intensivt lys kan styrke de ansattes våkenhetsfølelse og vitalitet både på dagtid og om natten (ved skiftarbeid).
  • Lyseksponering med døgnsykluseffekt på dagtid kan ha en positiv effekt på de ansattes søvn den påfølgende natten.
  • Lysinnstillingene kan påvirke medarbeidernes oppfatning av belysningen og arbeidsmiljøet.
  • Det kan være store variasjoner mellom enkeltmenneskers foretrukne lysinnstillinger. Individuell belysningskontroll vil ha en positiv virkning på jobbtilfredsheten.

Det gjelder å finne en balanse mellom behovet for individuell kontroll og automatisk styring for å sikre maksimal døgnsykluseffekt og minimere faren for misbruk. For å gi mer individuell kontroll anbefales frittstående gulvarmaturer eller pendelarmaturer med "tuneable white" i nærheten av eller over hver arbeidsplass. Et halvautomatisert kontrollsystem der deler av syklusen er automatisert, for eksempel om morgenen når det trengs energilys, er den beste løsningen. I løpet av dagen kan brukeren selv stille inn fargetemperatur og intensitetsnivåer etter sine egne preferanser. Det gir brukeren tilgang til aktiveringslys når han eller hun ønsker det, et knappetrykk er alt som skal til. Kontorlandskaper med armaturer som sender ut lys med ulik fargetemperatur kan være en estetisk utfordring.Eksempel: Kontorlandskap
 topbanner_hcl_office_example
Kontormiljø med 12 arbeidsplasser. 6 frittstående armaturer girarbeidslys og generelt lys, og en rekkemontert lyslinje lyser opp ferdselssonene.


Eksempelet viser et åpent kontorlandskap der grupper på to frittstående gulvarmaturer gir arbeidsplassbelysning og generell belysning for fire arbeidsplasser. Sirkulasjonsområdet er belyst med rekkemonterte, innfelte armaturer. Alle armaturer har LED-moduler med "tuneable white".

Parametere

Romareal: 10 x 6 m
Takhøyde: 2,4 m
Refleksjonsfaktor: 80/50/20
Vedlikeholdsfaktor: 0,8Innstillinger

 
hcl_icon_timeTid


Kl 09.00 til 11.00


Kl 11.00 til 13.00


Kl 13.00 til 14.00


Kl 14.00 til 18.00
hcl_icon_intensity


Belysningsstyrke Em (arbeidsområde)
500 lx
500 lx

Sylindrisk belysningsstyrke Ez (1,2 m)


350 lx
350 lx
hcl_icon_cctCCT6500 K3000/4000 K6500 K3000/4000 k

 

hcl_icon_where
Sted

Fellesområder og arbeidsplasser. Individuelle innstillinger bør utredes.

Fellesområder og arbeidsplasser. Individuelle innstillinger bør utredes.

Fellesområder og arbeidsplasser. Individuelle innstillinger bør utredes.

Fellesområder og arbeidsplasser. Individuelle innstillinger bør utredes.Et kaldhvitt energilys aktiveres i begynnelsen av dagen. Men ikke for tidlig, slik at B-menneskene når det riktige punktet i døgnrytmen sin. Også etter lunsj kobles det inn et aktiverende lys, når ytelsesevnen når et naturlig lavpunkt. Disse innstillingene bør være automatiske. Resten av dagen bør ha standardnivåer for fargetemperatur og intensitet, men brukeren bør ha muligheten til å forandre begge etter behov.


Kontrollsystem


 hcl_control-system_officeDe frittstående gulvarmaturene er lukkede systemer som ikke er koblet til et DALI-nettverk. Gangsonearmaturen har en integrert bevegelsessensor. De kontrolleres via en forhåndsprogrammert syklus som er lagret i DALI-gatewayen.

 Produkter »