Eksplosjonsfarlige områder

Områder med høy eksplosjonsfare forekommer ofte i prosesstekniske anlegg. Det er strenge regler for å redusere slike farer, og elektriske armaturer er en viktig del av risikostyringen. Bruk av eksplosjonssikre armaturer (Ex) er obligatorisk på slike steder, og klassifiseringen er basert på soner i henhold til farepotensialet.
Fareområder er eksplosive atmosfærer forårsaket av gasser, damper og antennelig støv eller fibre. De forekommer vanligvis i installasjoner som olje- og gassrigger, raffinerier, kjemiske produksjonsanlegg, lagringsanlegg for brennbare væsker, drivstofftransport, bensinstasjoner, malingsproduksjon, papirproduksjon osv.

I fareområder er det viktig at belysningsproduktet er utviklet for bruk på dette området, og at drift og vedlikehold skjer i henhold til kravene. Armaturinnfatningene Armaturinnkapslingene er ofte laget av sink-anodisert eller rustfritt stål, har ekstra batterier for nødbelysning og ekstra lang levetid.