Kjemiske prosessanlegg

Kjemiske industrianlegg har spesielt tøffe miljøer og en rekke forskjellige arbeidsoppgaver. Høye temperaturer, støvete omgivelser og skadelige gasser kan være en utfordring for belysningsinstallasjonen.
Kjemiske prosesser er ofte helautomatiserte og krever konstant overvåkning. Riktig vertikal belysning er derfor nødvendig for monitoreringen. Der det finnes skjermer må man påse at det ikke oppstår uønsket blending og refleksjoner. Kravene til belysning kan variere avhengig av hvem som er til stede. Fjernkontrollerte anlegg krever mindre lys enn permanent bemannede arbeidsplasser.
 
På steder hvor stoffer blandes, males eller pulveriseres, må armaturene være støvtette. Åpne beholdere må ha god belysning.  Noen anlegg behandler eksplosive stoffer, noe som krever eksplosjonssikre armaturer.

Hvis det er sterk tilsmussing, trengs det lukkede armaturer. Noen armaturer har langtidsbeskyttelse og er motstandsdyktige mot støv, fuktighet, kjemikalier, mekanisk belastning og ekstreme omgivelsestemperaturer. Men plastmaterialene som brukes i innfatningene har forskjellig kjemisk motstandsdyktighet, og må tilpasses etter bruken. Det er også viktig at eventuelle gasser ikke reduserer levetiden på LED-lyskildene. Det kan sikres ved å velge robuste LED- og driverkomponenter.

Lineære passer til takhøyder opptil 15 meter. Over 6 m er "high-bay"-armaturer med smalt- eller medium bredtstrålende reflektorer et alternativ. Hvis den generelle belysningen ikke er tilstrekkelig til å utføre oppgavene som kreves, kan dimbare arbeidsplassarmaturer gi ekstra lys.

Lyskrav i EN 12464-1

Kjemiske anlegg

Type interiør,
oppgave eller aktivitet
 Gjennomsnittlig vedlikeholdt belysningsstyrke (Em)
UGR grense (grenseverdier for ubehagsblending) (UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelsesindeks
(Ra)
 Merknader
Fjernstyrte prosessinstallasjoner
50
-
0,40
20
Sikkerhetsfarger skal kunne gjenkjennes
Prosessinstallasjoner med begrensede manuelle inngrep 150 28 0,40 40  
Konstant bemannede arbeidsstasjoner i prosessinstallasjoner 300 25 0,60 80  
Rom for presisjonsmålinger og laboratorier 500 19 0,60 80  
Farmasøytisk produksjon 500 22 0,60 80  
Dekkproduksjon 500 22 0,60 80  
Fargeinspeksjon 1 000 16 0,70 90 4 000 K < CCT < 6 500 K
Kutting, sluttbehandling, inspeksjon  750 19 0,70 80