Kjølelagre og fryserom

Konflikten mellom lys og kulde er alltid et aktuelt tema i kjølelagerbransjen. Ettersom lysrør har redusert ytelse under kjølige forhold, må bedriftene ofte installere flere armaturer med lavere effektivitet for å tilfredsstille belysningsbehovet. Løsningen for fremtiden er LED-belysning, som fungerer svært godt under slike forhold.
Temperaturen i kjølelagre kan ligge mellom 0 og 15 grader, mens fryserom kan ha helt ned til –40 grader Celsius. Derfor stilles det høye krav til lyskilder, armaturer og driftsutstyr.

Konvensjonelle armaturer utstyrt med HID- og HIF-lyskilder forbruker mye strøm og produserer mye varme. Dessuten må man ofte skifte lyskilde, og oppstarttiden er lang, noe som gjør sensorkontrollsystemer uegnet. LED-lyskilder forbruker derimot lite energi, trenger ikke utskifting, produserer mindre varme og tennes umiddelbart.  De har også mindre lystap sammenlignet med konvensjonelle lyskilder. Den lave omgivelsestemperaturen øker faktisk levetiden på LED-lyskilden og driftsutstyret betraktelig. Med LED-lys forringes ikke lyskvaliteten, tvert imot: den forbedres.

Standardkravene til belysning i kjølelagre er lave, men mer lys gjør det enklere å lese etiketter og lagerdokumenter. Armaturer på fuktige steder trenger høy IP-klasse og bør være vedlikeholdsvennlige.

Lyskrav i EN 12464-1

Kjølelagre og fryserom

Type interiør,
oppgave eller aktivitet
 Gjennomsnittlig vedlikeholdt belysningsstyrke (Em)
UGR grense (grenseverdier for ubehagsblending) (UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelsesindeks
(Ra)
 Merknader
Oppbevaring og lagerrom
100
25
0,40
60
200 lx ved kontinuerlig bruk.
Ekspedisjon og pakkehåndtering  300 25 0,60 60