Kontrollrom

Design og utforming av kontrollrom er et vitenskapelig forskningsområde i seg selv. Her jobber operatørene ofte nattskift mens de overvåker driften i anlegget. Det gjelder å finne den rette balansen mellom aktiverende belysning som styrker våkenheten og ikke-aktiverende lys som hjelper med å tilpasse døgnrytmen. Dessuten trengs det tilstrekkelige lysnivåer til å lese dokumenter og følge med på betjeningspanelene.
Det kan være en fin grense mellom informasjonsbehov og -overflod på skjermer og informasjonssystemer. Med for lite informasjon skjules den faktiske tilstanden og ytelsen til driftsutstyret, mens for mange blinkende lamper bare vil forvirre operatøren. Forskning på kontrollromutstyr viser at de fleste ulykker skjer i løpet av natten, og særlig i de siste timene av nattskiftet. Belysningen i kontrollrommet spiller en avgjørende rolle for synligheten av de viktige delene på betjeningspanelene. Her spiller både korrekte lysnivåer og timing inn.

Dessuten er belysningen viktig for operatørenes døgnrytme. Avhengig av skiftsyklusen kan “tuneable white”-armaturer hjelpe operatøren med å tilpasse sin indre klokke til en nattskiftssyklus, eller forhindre at man kommer inn i en nattsyklus selv om man jobber om natten. Begge scenarier krever omhyggelig kontroll med intensiteten og varigheten av det justerbare lyset. Lyset har også korttidseffekter på oppmerksomheten. Ved å forsterke lysintensitetsnivået og fargetemperaturen i korte perioder om gangen, gjerne mot slutten av nattskiftet, kan operatøren bli mer våken, slik at konsentrasjonssvikt og ulykker unngås.

Lyskrav i EN 12464-1


General areas inside buildings - Control rooms

Type interiør,
oppgave eller aktivitet
 Gjennomsnittlig vedlikeholdt belysningsstyrke (Em)
UGR grense (grenseverdier for ubehagsblending) (UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelsesindeks
(Ra)
 Merknader
Driftsrom, tavlerom
200
25
0,40
60

Telex-, postrom og sentralbord  500 19 0,60 80  


Kraftverk

Type interiør,
oppgave eller aktivitet
 Gjennomsnittlig vedlikeholdt belysningsstyrke  (Em)
UGR grense (grenseverdier for ubehagsblending) (UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelsesindeks
(Ra)
 Merknader
Kontrollrom
500
16
0,70
80
Kontrolltavler er ofte vertikale.
Dimming kan være påkrevet.