Kvalitetskontroller og laboratorier

Til tross for økt automatisering av alle slags arbeidsprosesser, er det menneskelige øyet fortsatt uovertruffent når det gjelder å oppdage feil og uregelmessigheter på produktoverflater. Vellykkede kvalitetsinspeksjoner er avhengige av god tilleggsbelysning.
Den generelle belysningen i en fabrikk er ofte for dårlig til å kunne vurdere kvaliteten på de produserte varene. Dessuten kan strukturen på bygget gjøre at det oppstår skygger på inspeksjonsstedet. Lyssettingen må derfor skreddersys etter produktene som skal inspiseres: overflatestruktur, farge, refleksjoner, størrelse og tiden det tar å inspisere dem.

To belysningskonsepter har vist seg som spesielt gode: Et diffust, jevnt og skyggefritt lys som muliggjør inspeksjon av matte, blanke eller gjennomsiktige gjenstander, eller et retningsbestemt lys fra én eller flere vinkler som modellerer skygger som igjen gjør det enklere å oppdage riper eller sprekker i overflatene. Til den første løsningen kan man bruke nedhengte eller utenpåliggende armaturer i en viss avstand fra arbeidsområdet for å sikre jevnt lys belysning. For den andre løsningen kan man anvende armbaserte skrivebordslamper eller armaturer som er nærmere inspeksjonsområdet. Armaturer med høyere fargegjengivelse kan være påkrevet for inspeksjon av farger. 

For inspeksjon av små gjenstander, som f.eks. kretskortkomponenter, er en lupelampe det beste alternativet. Armbaserte lupelamper med firkantede linser kan belyse fra begge sider av gjenstanden som inspiseres, og dermed fremkalle et modellerende lys som, synliggjør komponentene og gjør det enklere å oppdage feil. I elektronikkbransjen forhindrer ESD-armaturer elektrostatisk utladning som kan skade produksjonsvarene.


Lyskrav i EN 12464-1


For chemical industry and textile manufacture and processing

Type interiør,
oppgave eller aktivitet
 Gjennomsnittlig vedlikeholdt belysningsstyrke  (Em)
UGR grense (grenseverdier for ubehagsblending) (UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelsesindeks
(Ra)
 Merknader
Fargeinspeksjon
1 000
16
0,70
90
4 000 K <CCT < 6 500 K
Kutting, sluttbehandling, inspeksjon  750 19 0,70 80  


For food industry

Type interiør,
oppgave eller aktivitet
 Gjennomsnittlig vedlikeholdt belysningsstyrke  (Em)
UGR grense (grenseverdier for ubehagsblending) (UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelsesindeks
(Ra)
 Merknader
Laboratorier
500
19
0,60
80For electrical and electronics industry

Type interiør,
oppgave eller aktivitet
 Gjennomsnittlig vedlikeholdt belysningsstyrke  (Em)
UGR grense (grenseverdier for ubehagsblending) (UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelsesindeks
(Ra)
 Merknader
Elektroniske verksteder,
testing og justering

1 500
16
0,70
80For metal working and processing

Type interiør,
oppgave eller aktivitet
 Gjennomsnittlig vedlikeholdt belysningsstyrke  (Em)
UGR grense (grenseverdier for ubehagsblending) (UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelsesindeks
(Ra)
 Merknader
Kutting, sluttbehandling, inspeksjon
750
19
0,70
80For wood working and processing

Type interiør,
oppgave eller aktivitet
 Gjennomsnittlig vedlikeholdt belysningsstyrke  (Em)
UGR grense (grenseverdier for ubehagsblending) (UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelsesindeks
(Ra)
Merknader
Kvalitetskontroll, inspeksjon
1 000
19
0,70
90
4 000 K < CCT < 6 500 K


For vehicle construction and repair

Type interiør,
oppgave eller aktivitet
 Gjennomsnittlig vedlikeholdt belysningsstyrke  (Em)
UGR grense (grenseverdier for ubehagsblending) (UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelsesindeks
(Ra)
 Merknader
Sluttkontroll
1 000
19
0,70
80For rolling mills, iron and steel works

Type interiør,
oppgave eller aktivitet
 Gjennomsnittlig vedlikeholdt belysningsstyrke  (Em)
UGR grense (grenseverdier for ubehagsblending) (UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelsesindeks
(Ra)
 Merknader
Test, måling og
inspeksjon

500
22
0,60
80