Lager og logistikk

Lagerhaller er vanligvis svært høye på grunn av reolsystemene. Tilgangen til dagslys kan være begrenset eller helt fraværende. Trange ganger gjør at det kreves helt spesiell belysning.
Aktivitetsnivået i lagerhaller kan variere fra hyppig persontrafikk og gaffeltrucker, til fullstendig stillstand. For å spare plass bygges reolene i høyden, og det er høye krav til effektivitet. Trygg og rask navigering er avgjørende både for å sikre vareflyten og for å unngå ulykker.

Med LED-lyskilder som lyser opp øyeblikkelig, kan sensorkontrollsystemer redusere armaturenes brenntid og dermed bidra til betydelige besparelser i energiforbruket. Bevegelsessensorer kobler til lyset bare når mennesker eller trucker er til stede. Å dele hallen inn i soner gjør det mulig å slå av eller redusere belysningsnivået i visse deler av bygningen.

Overgangsområder der kjøretøy beveger seg inn og ut av bygningen, er steder som er utsatt for ulykkesrisiko. Her trengs det høyere lysnivåer for å jevne ut de ulike lysforholdene. Det behøves derfor en nøye gjennomtenkt belysningsplan for å balansere de ulike belysningsnivåene i overgangsområdene mellom det opplyste bygget og mørket utenfor – eller motsatt: mellom dagslyset utenfor og mørket inne i bygningen.

Ved høye reoler vil høy vertikal belysning forenkle lesing av etiketter på lagervarer og hyller. Lineære armaturer med smaltstrålende reflektorer er velegnet for høyder opptil 15 meter. I haller som er høyere enn 6 meter kan spesielle "high-bay"-armaturer være et alternativ. Slike smaltstrålende armaturer kan gi lys både mellom og på reolsystemene. For lavere takhøyder og større bredde på korridorene, er bredtstrålende eller asymmetriske  armaturer godt egnet.  Både lysrør og LED-lyskilder er egnet for slike områder. 
 

Lyskrav i EN 12464-1


General areas inside buildings - Storage rack areas

Type interiør,
oppgave eller aktivitet
Gjennomsnittlig vedlikeholdt belysningsstyrke (Em)
UGR grense (grenseverdier for ubehagsblending) (UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelsesindeks
(Ra)
 Merknader
Passasje, gangområde ubemannet lager
20
-
0,40
40
Belysningsstyrke på gulvnivå.
Passasje, gangområde bemannet lager 150 22 0,40 60 Belysningsstyrke på gulvnivå.
Kontrollstasjon, -område 150 22 0,60 80  
Hyllefront 200 - 0,40 60 Vertikal belysning, bærbar/mobil belysning kan benyttes.