Landbruk

Lys er en viktig miljøfaktor som påvirker og styrer fysiologiske prosesser i alle dyr. Lys legger til rette for synet som er viktig for å finne mat; Det påvirker døgnrytmen; Og til slutt, lys regulerer utslipp av flere hormoner som er avgjørende for stoffskiftet og reproduksjonen. Belysningsløsningen bør også ta hensyn til bondens behov for synsinntrykk.
I griserøkting generelt, er temperatur og lys viktige miljøfaktorer som påvirker dyrefysiologien. For oppdrett av svin, er sesongvariasjoner i sædproduksjonen relatert til lyset i dyrets miljø. Lyseksponering regulerer nivået av melatonin, som til slutt påvirker kvaliteten og kvantiteten på svinets reproduksjonsprodukter. En 8-timers dag er anbefalt av en rekke ulike offentlige forskrifter for dyrevelferd. Videre bør lysforholdet lysforholdene holdes stabile, fordi griser som utsettes for endringer fra korte til lange dager trenger to uker på å stabilisere døgnrytmen. Nattbelysning bør brukes med forsiktighet, selv små avvik i intensiteten og varigheten av allmennbelysningen på et gitt tidspunkt på dagen kan endre eller forstyrre ulike kronobiologiske rytmer.

Et annet eksempel er melkekyr. Melkekuer som eksponeres for lys i lengre perioder kombinert med nattlys, formerer seg raskere og produserer mer melk. Valget av lyskilde spiller en viktig rolle også for fjærkreprodusenter. Kyllinger som vokser opp under fullspektrums lys kan leve lenger, legge flere egg, og er mindre aggressive enn kyllinger oppvokst under fluoriserende lys. Eggene kan også bli større og ha et sterkere skall.

Lyskrav i EN 12464-1

Landbruk

Type interiør,
oppgave eller aktivitet
 Gjennomsnittlig vedlikeholdt belysningsstyrke  (Em)
UGR grense (grenseverdier for ubehagsblending) (UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelsesindeks
(Ra)
 Merknader
Lasting og behandling av varer, håndteringsutstyr og maskineri
200
25
0,40
80

Bygninger for husdyr 50 - 0,40 40  
Sykebinge; kalvebås 200 25 0,60 80  
Fôrtilberedning; melkeprodukter; vask av utstyr 200 25 0,60 60