Næringsmiddelproduksjon

I behandling og tilberedning av næringsmidler er renslighet og hygiene avgjørende for å sikre produktkvaliteten. Ofte brukes det skarpe redskaper og prosesseringsmaskiner. Det krever god driftsbelysning.
I dag er næringsmiddelproduksjon ofte automatisert med maskiner som krever mindre tilsyn. Men fortsatt trengs belysning for overvåkning via dataskjermer og kontrollpaneler. Kravene til belysningen varierer dessuten etter hvilken oppgave som utføres. Inspeksjon av ferdige varer, kutting og sortering krever høyere belysningsnivåer enn for eksempel vasking, koking og tapping.

I omgangen med næringsmidler er god fargegjengivelse viktig. Ikke bare for produkter hvor fargen er viktig, men også for å kunne evaluere ferskheten under prosesseringen. Nedhengt arbeidsplassbelysning med lyskilder som har høy Ra-verdi er en god løsning.

Fabrikkmiljøet kan være aggressivt med damp, varme og støv. I slike omgivelser må armaturene beskyttes i form av en høy IP-klasse. Lukkede armaturer med bredt- eller smaltstrålende optikk er et godt valg. Armaturene må også være enkle å rengjøre. I mange produksjonsanlegg foregår rengjøringen to ganger i uka eller til og med daglig. Armaturenes design, materialvalg, overflatebehandling og IP-klassifisering er avgjørende for rensligheten. Armaturinnkapslingen må også hindre at glasskår kan havne i næringsmidlene.

Lyskrav i EN 12464-1

Nærings- og nytelsesmiddelindustrien

Type interiør,
oppgave eller aktivitet
 Gjennomsnittlig vedlikeholdt belysningsstyrke  (Em)
UGR grense (grenseverdier for ubehagsblending) (UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelsesindeks
(Ra)
 Merknader
Arbeidsplasser og -soner i:

-bryggerier:
malttilsetting, vasking, fylling av tønner, rensing, siling, skrelling.
- preservasjons- og sjokoladeindustri: koking
- sukkerfabrikker
- tobakksindustri: tørking og gjæring av råtobakk, gjærekjeller
Sortering og vask av produkter, kverning, blanding og pakking
Arbeidsplasser og kritiske soner i slakterier, slakterforretninger, meierier, møller og sukkerfiltrering i sukkerraffinerier
200
25
0,40
80

Sortering og vask av produkter, kverning, blanding og pakking 300 25 0,60 80  
Arbeidsplasser og kritiske soner i slakterier, slakterforretninger, meierier, møller og sukkerfiltrering i sukkerraffinerier 500 25 0,60 80  
Kutting og sortering av frukt og grønnsaker 300 25 0,60 80  
Framstilling av delikatessevarer, kjøkkenarbeid, framstilling av sigarer og sigaretter  500  22 0,60 80  
Inspeksjon av glass og flasker, produktkontroll, finstilling, sortering og dekorering 500 22 0,60 80  
Laboratorier 500 19 0,60 80  
Fargeinspeksjon  1 000 16 0,70 90 4 000 K < CCT < 6 500 K