Parkeringshus

Garasjer og fleretasjes parkeringsanlegg har rykte for å være mørke, skitne, trange og usikre steder å være. Heldigvis er dette bildet i ferd med å endre seg, og innendørs parkeringsanlegg blir stadig oppgradert. Arkitekter, eiere og designere begynner å innse at penere og moderne parkeringshus med god belysning vil gi brukerne en bedre følelse av sikkerhet, tiltrekke flere kunder og være mer miljøvennlige.
Mange faktorer påvirker de visuelle forholdene i et parkeringhus, blant annet vertikal belysning, lyskilde og blending. For å forbedre parkeringsanlegget, er det viktig å ta hensyn til sikkerheten både for biler og fotgjengere, og det både inne i og utenfor parkeringsområdet. Når det gjelder belysningen, bør man unngå mørke skygger.

Med oppgradering til energigunstige og høyeffektive LED-armaturer, kan man unngå høye driftsutgifter og samtidig få fremragende belysning som bedrer sikkerheten. Parkeringsanlegg har også lange perioder mellom vedlikehold og oppussing, og LED-løsninger er derfor spesielt velegnet.

Det er viktig å velge en belysningsløsning som er pålitelig, holdbar og som gir topp ytelse under alle slags værforhold. LED-armaturer reduserer vedlikeholdet til et minimum. Lengre levetid på lyskilden sikrer topp ytelse og gir bedre lyskvalitet. Armaturer med høy IP-klasse for denne typen bruk gjør dessuten rengjøring enklere når det trengs. 

Belysningsinstallasjoner med sensorer og dimming er praktiske alternativer for å spare energi. Dessuten forlenger det levetiden på komponentene. Det anbefales å dele inn parkeringsområdet i soner. Ved hjelp av sensorer kan du dimme ned eller slå av armaturer i visse områder. Men dette må gjøres med varsomhet: Ingen ønsker å komme inn i et mørkt parkeringsanlegg, selv om lyset tennes så snart man har kommet inn. 
 

Lyskrav i EN 12464-1


Type interiør,
oppgave eller aktivitet
 Gjennomsnittlig vedlikeholdt belysningsstyrke  (Em)
UGR grense (grenseverdier for ubehagsblending) (UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelsesindeks
(Ra)
Merknader
Inn- og utkjøringsramper (dag)
300
25
0,40
40
Belysningsstyrke på gulvnivå.
Sikkerhetsfarger skal kunne gjenkjennes
Inn- og utkjøringsramper (natt) 75 25 0,40 40 Belysningsstyrke på gulvnivå.
Sikkerhetsfarger skal kunne gjenkjennes
Kjørebaner 75 25 0,40 40 Belysningsstyrke på gulvnivå.
Sikkerhetsfarger skal kunne gjenkjennes
Parkeringsområder 75 - 0,40 40 Belysningsstyrke på gulvnivå.
Sikkerhetsfarger skal kunne gjenkjennes Høy vertikal belysningsstyrke øker ansiktsgjenkjenning og derav brukerens trygghetsfølelse.
Billettautomat, -kontor 300 19 0,60 80 Unngå refleksjoner i vinduer.
Forebygg blending utenfra.