Produksjonshaller

I dag er monteringsarbeid i stor grad automatisert, samtidig har kvalitetskravene blitt høyere. For de gjenværende visuelle oppgavene er en intelligent og ergonomisk belysningsløsning avgjørende for å sikre tilfredshet og yteevne blant de ansatte.
Produksjonshaller kommer i  alle mulige forskjellige størrelser, takhøyder, og har ulike produksjonsprosesser. Omgivelsestemperaturen og graden av automatisering varierer sammen med kravet til tilgjengelig gulvareal og arbeidsbelysning. Belysningsløsningen må derfor være fleksibel, og dekke behovene både knyttet til automatiserte arbeidsprosesser og detaljert inspeksjonsarbeid. Ved å dele inn belysningen i soner med forskjellige lysnivåer, får man større fleksibilitet siden arbeidsprosessene kan endres raskt.

Arbeidstakere har forskjellige belysningsbehov. For eksempel trenger eldre mennesker mer lys. Løsningen er dimbar arbeidsplassbelysning og ekstra armaturer der det er behov. Kravene til belysning varierer også med arbeidsoppgavene. Fra middels høye lysnivåer i monteringshaller, sveisemiljøer og støperier, til høyere nivåer ved presisjonsmaskinering og overvåkningsstasjoner. Belysningen på arbeidsstasjoner bør plasseres over og litt til siden for den enkelte arbeidsstasjonen.

Lineære eller symmetriske armaturer med lysrør eller LED er den foretrukne løsningen for monterings- og prosessanlegg.  Dette er fleksible systemer som enkelt kan tilpasses til endringer i arbeidsprosedyrene. I støvete omgivelser bør det installeres armaturer med høy IP-klasse. Ved takhøyder over 6 meter er såkalte "high-bay" LED-armaturer best egnet.


Lyskrav i EN 12464‐1

Metallbearbeiding og foredling

Type interiør,
oppgave eller aktivitet
 Gjennomsnittlig vedlikeholdt belysningsstyrke (Em)
UGR grense (grenseverdier for ubehagsblending) (UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelsesindeks
(Ra)
Merknader
Åpen esse
200
25
0,60
80

Lukket esse 300 25 0,60 80  
Sveising 300 25 0,60 80  
Grovt og middels maskinarbeid: toleranse ≥ 0,1mm
300

22

 0,60

80
 
Presisjons maskinarbeid; sliping: toleranser <0,1 mm  

500


19


 0,70


80
 
Oppmerking (innskripsjon), inspeksjon
750

19

0,70

80
 
Kabel- og rørtrekkingsverksted; kaldforming  
300 

25

0,60

80
 
Platebearbeiding: tykkelse ≥ 5 mm  200 25 0,60 80  
Platebearbeiding: tykkelse <  5 mm  300 22 0,60 80  
Verktøymaking; produksjon av skutteutstyr
750

19

0,70

80
 
Montering:
- grov
- middels
- fin
- presisjonsmontasje

200
300
500
750

25
25
22
19

0,60
0,60
0,60
 0,70 

80
80
80
80
 
Galvanisering 300 25 0,60 80  
Overflatebehandling og maling  750 25 0,70 80  
Verktøy-, mal- og jiggframstilling, presisjonsmekanikk,
mikromekanikk
 
1000

19

0,70

80
 


Elektrisk- og elektronikkindustri


Type interiør,
oppgave eller aktivitet
 Gjennomsnittlig vedlikeholdt belysningsstyrke (Em)
UGR grense (grenseverdier for ubehagsblending) (UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelsesindeks
(Ra)
 Merknader
Produksjon av kabler, tråd og ledninger

 300

 25

 0,60

 80

Vikling:
- store spoler
- middels store spoler
- små spoler

300
500
 
700 

25
22

 19 
 
0,60
0,60

0,70
 
80
80

80
 
Impregnering av spoler  300 25 0,60 80  
Galvanisering 300 25 0,60 80  
Monteringsarbeid:
- grovt; f.eks. store trafoer
- middels; f.eks. sentralbord
- fint; f.eks. data og telefoniutstyr
- presisjonsarbeid; f.eks. måleutstyr

300

 500

 750


 1000

25 

22

19

 
16

0,60

0,60

0,70


 0,70 
   
Elektroniske verksteder,
testing og justering

1500 
 
16

0,70

80
 


Kjøretøy konstruksjon og -reparasjon


Type interiør,
oppgave eller aktivitet
Gjennomsnittlig vedlikeholdt belysningsstyrke (Em)
UGR grense (grenseverdier for ubehagsblending) (UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelsesindeks
(Ra)
 Merknader
Karosseri- og montasjearbeid
500
22
0,60
80

Maling: sprøytemaling,
polering
 
750

22

0,70

80
 
Maling: oppfrisking,
inspeksjon 

1000

19

0,70

80
4 000 K < CCT < 6 500 K
Manuelt polstringsarbeid  1000 19 0,70 80  
Sluttkontroll  1000 19 0,70 80  
Generell kjøretøyservice, -reparasjon og -testing 
300 

22

0,60

80Trearbeid og -behandling

Type interiør,
oppgave eller aktivitet
 Gjennomsnittlig vedlikeholdt belysningsstyrke (Em)
UGR grense (grenseverdier for ubehagsblending) (UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelsesindeks
(Ra)
 Merknader
Automatisk behandling, tørking, framstilling av
finèr


 
50

 
28

 
0,40

 
40

Dampbad 150 28 0,40 40  
Saghus 300 25 0,60 60 Unngå stroboskopeffekter
Møbelsnekring,
liming, montasje
300 25 0,60 80  
Polering, maling, skjøting 750 22 0,70 80  
Arbeid med bearbeidings-maskiner: dreiing, treskjæring, dekorering, høvling, tapping, kutting, saging, sinking


500190,6080
 Unngå stroboskopeffekter
Utvelgelse av finér 750 22 0,70 90 4 000 K < CCT < 6 500 k
Innleggsarbeid 750 22 0,70 90 4 000 K < CCT 6 500 K
Kvalitetskontroll, inspeksjon  1000 19 0,70 90 4 000 K < CCT < 6 500 K


Trafikksoner inne i bygninger

Type interiør,
oppgave eller aktivitet
 Gjennomsnittlig vedlikeholdt belysningsstyrke (Em)
UGR grense (grenseverdier for ubehagsblending) (UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelsesindeks
(Ra)
 Merknader
Vrimleområder og korridorer
100
28
0,40
40
Belysning på gulvnivå. Ra og UGR lik tilgrensende områder.
150 lx hvis det er kjøretøy tilstede.
Belysningen av inn- og utganger skal sørge for tilfredsstillende overgang mellom belysning ute og inne, dag og natt.
Blendingen skal begrenses for så vel sjåfører som fotgjengere.
Trapper, rulletrapper og -fortau
100

25

0,40

40

Heiser 100 25 0,40 40
Lasteramper 150 25 0,40 40