Tungindustri

Tungindustri omfatter gruvedrift og metallprosessering. Armaturer for slike bruksområder krever høy beskyttelsesgrad og eksplosjonsvern på i enkelte områder.
Jevnhet kan være en utfordring i lysinstallasjoner i forbindelse med tungt utstyr som kan blokkere lyset eller synsfeltet. Retningsstyrt lys kan forårsake uønskede skygger fra maskiner hvis det ikke tas høyde for dette under planleggingen. For å gjøre instrumenter enkle å lese, trengs det god vertikal belysning. Det er også nyttig for navigering og bevegelse i trapper. På grunn av risikoen for kondens må det brukes korrosjonsbestandige armaturer med riktig beskyttelsesgrad, og eksplosjonssikre armaturer ved behov. 

Synligheten kan også påvirkes av støv, røyk eller damp. Derfor trengs det sterkere belysning i anlegg med uregelmessig eller kontinuerlig manuell betjening. Tradisjonelt har man brukt høytrykk-natriumdamplamper i tungindustrien. På grunn av den dårlige fargegjengivelsen bør det vurderes å skifte dem ut med mer effektive LED-armaturer med god fargegjengivelse.

Når arbeidet blir svært spesifikt, som på kontinuerlig bemannede arbeidsplasser som kontrollrom eller operasjonssentraler, er lokal arbeidsplassbelysning den riktige løsningen. Det kan være i form av armbaserte skrivebordslamper eller lineære armaturer over arbeidsstasjonen.


Tungindustri: Valseverk, jern- og stålindustri

Type interiør,
oppgave eller aktivitet
 Gjennomsnittlig vedlikeholdt belysningsstyrke (Em)
UGR grense (grenseverdier for ubehagsblending) (UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelsesindeks
(Ra)
 Merknader
Produksjonsområder uten
manuelt arbeid
50 - 0,40 20 Safety colours shall be recognisable.
Produksjonsområder med
tilfeldig manuelt arbeid
 150 28 0,40 40  
Produksjonsområder med
kontinuerlig manuelt arbeid
 200  25 0,60 80  
Platelager 50  - 0,40 20 Sikkerhetsfarger skal kunne gjenkjennes
Masovn, smelteovn 200 25 0,40 20 Sikkerhetsfarger skal kunne gjenkjennes
Transportvogner og -bånd, kveile- og kutteområder 300 25 0,60 40  
Kontrollplattformer, kontrollpanel  300 22 0,60 80  
Test, måling og
inspeksjon 
500 22 0,60 80  
Bemannede tuneller under gulv, drivremsområder, kjellere osv.
50

-

0,40

20
Sikkerhetsfarger skal kunne gjenkjennes