Laboratorier og apotek

Laboratorier trenger en nøye utformet belysningsplan fordi de har arbeidsområder for krevende prøvetaking og analyse. I tillegg har de vanlige kontorarbeidsoppgaver som rapportskriving og kommunikasjon. Innfelte rentromsarmaturer er et godt verktøy for alle labaktiviteter.
De visuelt krevende oppgavene ved laboratoriebenken krever noen av de høyeste anbefalte lysnivåer i helsebygninger. Allmennbelysningen bør ha en belysningsstyrke på 500 lux. Men, disse lysnivåene skal komme fra  blendings- og skyggefrie lysanlegg.

For inspeksjoner med høye krav til presisjon er LED lupelamper det beste redskapet, med sine lave drifts- og vedlikeholdskostnader.

Belysningskrav i EN 12464‐1

Type område, oppgave eller aktivitet
 Lux-nivå
(Em)
Blendingstall
(UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelse
(Ra)
 Spesielle krav
Allmennbelysning
500
19
0,60
80

Fargekontroll
1000
19
0,70
90
6.000 K <=CCT* <= 6.500 K

CCT = Fargetemperatur

NB:

I enkelte avgrensede plasser som kontorer, undervisningsområder, områder for helsetjenester samt generelle områder som inngangspartier, korridorer, trapper, osv., må vegger og tak være lysere. På disse stedene er det anbefalt at den vedlikeholdte belysningsstyrken på de største flatene bør ha følgende verdier: Ēm > 75 lx med Uo ≥ 0,10 på veggene og Ēm > 50 lux med Uo ≥ 0,10 i taket.

Den vedlikeholdte sylindriske belysningsstyrken (gjennomsnittlig belysningsstyrke i vertikalplanet) i aktivitets- og innendørsområder skal ikke være mindre enn 50 lux med U0 ≥ 0,10, på et horisontalt plan ved en angitt høyde, for eksempel 1,2 m over gulvet for sittende personer og 1,6 m for stående personer.

• I områder hvor god visuell kommunikasjon er viktig, spesielt i kontorer, møte- og undervisningsområder, bør ĒZ ikke være mindre enn 150 lux med U0 ≥ 0,10.

• Ved en jevn arrangering av armaturer eller taklys er en verdi mellom 0,30 og 0,60 en indikator på god modellering.


Produkter »