Biblioteker og lesesaler

Biblioteket utgjør et rom for selvstudium og gruppearbeid gjennom både konsentrasjon og avslapping. I tillegg til godt arbeidslys og hyllebelysning må atmosfæren også være inviterende. Naturlig lys og dagslys skaper et hyggelig studiemiljø.
Navigering i biblioteket er viktig. For å finne den riktige hyllen og boken kreves det et høyt vertikalt lysnivå. I tillegg må jevnheten være så høy at de nederste bøkene er like synlige som de øverste. Anbefalte hyllebelysningssystemer er asymmetriske armaturer montert øverst på hver hylle eller lineære nedhengte eller veggmonterte armaturer, også de med asymmetrisk lys.

Biblioteket er et møtested med sosiale soner, som krever en mer koselig belysning. Å blande kunstig lys med dagslys og koordinere dette med solskjerming er en utfordrende oppgave som krever nøyaktig lysstyring. Effekten kan skape en vennlig og komfortabel atmosfære for lesing og arbeid.

Leseområdene trenger også godt arbeidslys. Belysningsnivået og jevnheten bør være høy. Armaturer med indirekte/direkte lysfordeling skaper et jevnt lys som forbedrer arbeidsmiljøet. For å gi rom for større fleksibilitet og personlige behov anbefales en skrivebordslampe for hver arbeidsstasjon, fortrinnsvis integrert i bordplaten for å spare plass. Siden mange arbeidsstasjoner også omfatter bruk av PC vil et asymmetrisk arbeidslys bidra til å unngå blending fra PC-skjermen og til å ikke forstyrre andre studenter i nærheten.

Lyskrav i EN 12464-1

Type område, oppgave eller aktivitet
 Lux-nivå
(Em)
Blendingstall (UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelse
(Ra)
 Spesielle krav
Bibliotek, bokhyller
200
19
0,60
80
 
Bibliotek, lesesaler
500
19
0,60
80


NB:
• I enkelte avgrensede plasser som kontorer, undervisningsområder, områder for helsetjenester samt generelle områder som inngangspartier, korridorer, trapper, osv., må vegger og tak være lysere. På disse stedene er det anbefalt at den vedlikeholdte belysningsstyrken på de største flatene bør ha følgende verdier: Ēm > 75 lx med Uo ≥ 0,10 på veggene og Ēm > 50 lux med Uo ≥ 0,10 i taket.

• Den vedlikeholdte sylindriske belysningsstyrken (gjennomsnittlig belysningsstyrke i vertikalplanet) i aktivitets- og innendørsområder skal ikke være mindre enn 50 lux med U0 ≥ 0,10, på et horisontalt plan ved en angitt høyde, for eksempel 1,2 m over gulvet for sittende personer og 1,6 m for stående personer.

• I områder hvor god visuell kommunikasjon er viktig, spesielt i kontorer, møte- og undervisningsområder, bør ĒZ ikke være mindre enn 150 lux med U0 ≥ 0,10.

• Ved en jevn arrangering av armaturer eller taklys er en verdi mellom 0,30 og 0,60 en indikator på god modellering.


Produkter »