Heisområder/lobbyer

Belysningsløsningen bør tydelig markere heisområdet. Siden det er tilgang hit fra resepsjonen og inngangspartiet, bør stemningen her være inviterende. Belysningsnivået bør ikke undervurderes, fordi det er viktig at man enkelt kan se og identifisere ansiktene på møtende mennesker.
Diffusert lys gjennom en opal skjerm gir en diskret og jevn belysning. En annen fordel ved denne generelle belysningen er den lave blendingsrisikoen - spesielt i øynene til pasienter som transporteres liggende på sykesenger. Med en belysning som fremhever detaljer får heisområdet en komfortabel og beroligende stemning. Elementer festet på veggene kan fremheves via en asymmetrisk armatur.
    
Belysningsstyrken utenfor heisen skal være minimum 100 lux. Inne i selve heisen er lux-kravet det samme, men jevnheten må være bedre. I og med at heisområdet i et sykehus ofte er i bruk 24/7, vil bevegelsessensorer ikke gi de store energibesparelsene. Allikevel kan produktene settes opp med integrert dagslys- og/eller bevegelsessensorer, samt med LED nødlys.

Belysningskrav i EN 12464‐1:2011

Type område, oppgave eller aktivitet  Lux-nivå
(Em)
Blendingstall
(UGRL
 Jevnhet
(U0)
Farge-gjengivelse
(Ra)
 Spesielle krav
Gangsoner
100
28
0,40
40
Belysningsstyrke på gulvnivået.

Ra og UGRLlik tilstøtende områder.
Personheiser 100
22
0,60
80
Belysningsstyrke på gulvnivået.
Serviceheiser 200 22
 0,60 80
Belysningsstyrke på gulvnivået.

NB:
I enkelte avgrensede plasser som kontorer, undervisningsområder, områder for helsetjenester samt generelle områder som inngangspartier, korridorer, trapper, osv., må vegger og tak være lysere. På disse stedene er det anbefalt at den vedlikeholdte belysningsstyrken på de største flatene bør ha følgende verdier: Ēm > 75 lx med Uo ≥ 0,10 på veggene og Ēm > 50 lux med Uo ≥ 0,10 i taket.

Den vedlikeholdte sylindriske belysningsstyrken (gjennomsnittlig belysningsstyrke i vertikalplanet) i aktivitets- og innendørsområder skal ikke være mindre enn 50 lux med U0 ≥ 0,10, på et horisontalt plan ved en angitt høyde, for eksempel 1,2 m over gulvet for sittende personer og 1,6 m for stående personer.

• I områder hvor god visuell kommunikasjon er viktig, spesielt i kontorer, møte- og undervisningsområder, bør ĒZ ikke være mindre enn 150 lux med U0 ≥ 0,10.

• Ved en jevn arrangering av armaturer eller taklys er en verdi mellom 0,30 og 0,60 en indikator på god modellering.


Produkter »