Garderober

Garderobe og omkledningsfasiliteter krever sterk og jevn belysning. Energibesparelsespotensialet er høyt på grunn av den spesifikke og tidsbegrensede bruken.
Skap og kleshengere bør ha tilstrekkelig vertikal belysning for å sikre at de er lette å finne og at innholdet skal være enkelt å oppfatte. Høy fargegjengivelse gjør fargen på klærne synlig.  På toaletter og i dusjer må det brukes armaturer med korrekt IP-klasse.

Tilstedeværelsesdetektorer som automatisk slår lyset på og av etter behov er en god måte å spare energi på, i og med at garderober vanligvis brukes mest før og etter idrettsarrangementer.

Lyskrav i EN 12464-1

Type område, oppgave eller aktivitet
 Lux-nivå (Em)
Blendingstall (UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelse
(Ra)
 Spesielle krav
Garderober, vaskerom, bad og toaletter
200
25
0,40
80


NB:
• I enkelte avgrensede plasser som kontorer, undervisningsområder, områder for helsetjenester samt generelle områder som inngangspartier, korridorer, trapper, osv., må vegger og tak være lysere. På disse stedene er det anbefalt at den vedlikeholdte belysningsstyrken på de største flatene bør ha følgende verdier: Ēm > 75 lx med Uo ≥ 0,10 på veggene og Ēm > 50 lux med Uo ≥ 0,10 i taket.

• Den vedlikeholdte sylindriske belysningsstyrken (gjennomsnittlig belysningsstyrke i vertikalplanet) i aktivitets- og innendørsområder skal ikke være mindre enn 50 lux med U0 ≥ 0,10, på et horisontalt plan ved en angitt høyde, for eksempel 1,2 m over gulvet for sittende personer og 1,6 m for stående personer.

• I områder hvor god visuell kommunikasjon er viktig, spesielt i kontorer, møte- og undervisningsområder, bør ĒZ ikke være mindre enn 150 lux med U0 ≥ 0,10.

• Ved en jevn arrangering av armaturer eller taklys er en verdi mellom 0,30 og 0,60 en indikator på god modellering.