Møterom

Møterom krever fleksible belysningsløsninger, som kan tilpasses de ulike arbeidsoppgavene man utfører i møteromssituasjonen. Typen aktiviteter spenner fra samtaler en-til-en via presentasjoner til store konferanser. Samtidig vil interiøret og belysningsløsningen kommunisere selskapets kultur både internt og eksternt.
En fleksibel belysningsløsning med effektive styringssystemer vil understøtte møterommets variable bruk. Takarmaturer gir effektiv bakgrunnsbelysning og belysning for mer synskrevende oppgaver. Spotlights og wallwashers brukes til å belyse detaljer i rommet og skaper variasjon.

Et brukervennlig kontrollpanel bør inneholde forskjellige belysningsscener for å støtte aktiviteter som notatskriving, presentasjoner eller diskusjoner.

God presentasjonsbelysning er nødvendig for å kunne se ansiktsuttrykkene til de som presenterer. Dette lyset bør synkroniseres med skjermbaserte presentasjoner eller videoer.

Belysningskrav

Type område
 Lux-nivå
(Em)
Blendingstall
(UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelse
(Ra)
 Spesielle krav
Conference and meeting rooms
500
19
0,60
80
Lighting should be controllable.

NB:
• I enkelte avgrensede plasser som kontorer, undervisningsområder, områder for helsetjenester samt generelle områder som inngangspartier, korridorer, trapper, osv., må vegger og tak være lysere. På disse stedene er det anbefalt at den vedlikeholdte belysningsstyrken på de største flatene bør ha følgende verdier: Ēm > 75 lx med Uo ≥ 0,10 på veggene og Ēm > 50 lux med Uo ≥ 0,10 i taket.

• Den vedlikeholdte sylindriske belysningsstyrken (gjennomsnittlig belysningsstyrke i vertikalplanet) i aktivitets- og innendørsområder skal ikke være mindre enn 50 lux med U0 ≥ 0,10, på et horisontalt plan ved en angitt høyde, for eksempel 1,2 m over gulvet for sittende personer og 1,6 m for stående personer.

• I områder hvor god visuell kommunikasjon er viktig, spesielt i kontorer, møte- og undervisningsområder, bør ĒZ ikke være mindre enn 150 lux med U0 ≥ 0,10.

• Ved en jevn arrangering av armaturer eller taklys er en verdi mellom 0,30 og 0,60 en indikator på god modellering.


Produkter »