Åpne kontorlandskap

Åpne kontorlandskap danner arena for å kunne arbeide både individuelt og i team. Flere soner oppfyller ulike behov - fra uformelle møter til konsentrert arbeid. Fleksibel, energibesparende belysning med individuell kontroll er hjørnesteinen i moderne kontorbelysning.
Åpne kontorlandskap varierer mye i utforming. En fellesnevner er linjen av skrivebord okkupert av kontorarbeidere, men området kan også blandes med sittegrupper, små møterom eller arbeidsbord, kaffehjørner og lignende.

Som allmennbelysning er en løsning med direkte/indirekte belysning å anbefale. Pendelarmaturer tilføyer struktur til rommet og gir et blendfritt arbeidsmiljø. Selv om moderne dataskjermer har anti-refleksoverflate, bør man sørge for å velge en belysningsløsning som hindrer reflekser fra skjermen. Armaturer med mikroprismatisk optikk reduserer gjenskinn og gir en jevn belysning.

Av særlig betydning er betingelsene for visuell kommunikasjon, dvs. hvor godt folk kan se hverandres ansikter og dermed lese hverandres ansiktsuttrykk for å forstå hverandre bedre. Mer lys på veggene og i taket øker følelsen av velvære. Minimumskravet er 75 lux på veggene og  50 lux i taket. Den sylindriske belysningsstyrken i åpne kontorlandskap bør være minimum 150 lux målt ved 1,6 m der folk står eller går og 1,2 m der folk sitter.

Lyset på arbeidsstasjonen bør styres av en tilstedeværelsessensor for å spare energi når folk er borte. I løpet av en 37,5 timers arbeidsuke vil kanskje så mye som 30-40% av tiden brukes på reiser, i møter eller andre steder.

Belysningskrav

Type område
 Lux-nivå (Em)
Blendingstall
(UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelse
(Ra)
 Spesielle krav
Skriving, tasting, lesing, databehandling
500
19
0,60
80
Belysningsstyrke på vegg: min 75 lux.

Belysningsstyrke i tak: min 50 lux.

Sylindrisk belysningsstyrke: min 150 lux.

Modellerende effekt: 0,3 <E2/Eh < 0,6.

NB:
• I enkelte avgrensede plasser som kontorer, undervisningsområder, områder for helsetjenester samt generelle områder som inngangspartier, korridorer, trapper, osv., må vegger og tak være lysere. På disse stedene er det anbefalt at den vedlikeholdte belysningsstyrken på de største flatene bør ha følgende verdier: Ēm > 75 lx med Uo ≥ 0,10 på veggene og Ēm > 50 lux med Uo ≥ 0,10 i taket.

• Den vedlikeholdte sylindriske belysningsstyrken (gjennomsnittlig belysningsstyrke i vertikalplanet) i aktivitets- og innendørsområder skal ikke være mindre enn 50 lux med U0 ≥ 0,10, på et horisontalt plan ved en angitt høyde, for eksempel 1,2 m over gulvet for sittende personer og 1,6 m for stående personer.

• I områder hvor god visuell kommunikasjon er viktig, spesielt i kontorer, møte- og undervisningsområder, bør ĒZ ikke være mindre enn 150 lux med U0 ≥ 0,10.

• Ved en jevn arrangering av armaturer eller taklys er en verdi mellom 0,30 og 0,60 en indikator på god modellering.


Produkter »