Operasjonssaler

Operasjonssaler krever spesialisert belysning. Under operasjoner stilles det høye og komplekse krav til det medisinske personellets visuelle ytelse. I dette svært sensitive området spiller tillit til teknologien en avgjørende rolle.

Under operasjoner stilles det høye og komplekse krav til det medisinske personellets synsevne. De ideelle kravene imøtegås gjennom å bruke rentromsarmaturer med IP klasse 65. Disse armaturene har en høy virkningsgrad, og siden dataskjermer ofte er i bruk, vil de bidra til å forhindre reflekser fra skjermene. Støv, pollen, bakterier og virus i luften må ikke legge seg i eller på armaturene eller distribueres rundt via dem. I operasjonsområdet alene brukes det spesielle armaturer med belysningsnivåer på opptil 100.000 lux. Med en operasjonsstuebelysning på 1.000 lux unngår man tilpasningsproblemer.

06249-img_3666

Test av C60 ved Fraunhofer-instituttet i Stuttgart

Fraunhofers testsenter benytter et spesialdesignet testmiljø for å oppnå korrekte målinger. Armaturene monteres på en aluminiumsprofil. Renset luft suges forbi armaturen via 9 forskjellige trakter. På denne måten gir testen en nøyaktig oversikt over hvor mange partikler og hvilke partikkelstørrelser som transporteres med luften.


Vår C60 armaturserie ble sertifisert av Frauenhofer-instituttet med en renhetsklassifisering i henhold til IPA og EN-ISO 14644-1 standardene.

Vi kan tilby en rekke rammeløsninger, om det  dreier seg om enkle armaturer eller sammensatte konfigurasjoner. En banebrytende reflektor-/speilteknologi og ulike optikkalternativer gir større fleksibilitet og effektivitet. Gjennom en gjennomtenkt konstruksjon vil personalet få ønskelige, optimale og trygge arbeidsforhold til enhver tid.

Belysningskrav i EN 12464‐1

Type område, oppgave eller aktivitet
 Lux-nivå
(Em)
Blendingstall
(UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelse
(Ra)
 Spesielle krav
Pre-op og overvåking
500
19
0,60
90

Operasjonsstue
1000
19
0,60
90

Operating cavity
    -
  Em: 10 000 lux to 100 000 lux

NB:
I enkelte avgrensede plasser som kontorer, undervisningsområder, områder for helsetjenester samt generelle områder som inngangspartier, korridorer, trapper, osv., må vegger og tak være lysere. På disse stedene er det anbefalt at den vedlikeholdte belysningsstyrken på de største flatene bør ha følgende verdier: Ēm > 75 lx med Uo ≥ 0,10 på veggene og Ēm > 50 lux med Uo ≥ 0,10 i taket.

Den vedlikeholdte sylindriske belysningsstyrken (gjennomsnittlig belysningsstyrke i vertikalplanet) i aktivitets- og innendørsområder skal ikke være mindre enn 50 lux med U0 ≥ 0,10, på et horisontalt plan ved en angitt høyde, for eksempel 1,2 m over gulvet for sittende personer og 1,6 m for stående personer.

• I områder hvor god visuell kommunikasjon er viktig, spesielt i kontorer, møte- og undervisningsområder, bør ĒZ ikke være mindre enn 150 lux med U0 ≥ 0,10.

• Ved en jevn arrangering av armaturer eller taklys er en verdi mellom 0,30 og 0,60 en indikator på god modellering.