Pasientrom og sengeposter

Det moderne pasientrommet har en kombinasjon av komfort og funksjonalitet. På den ene siden skal pasientene føle seg komfortable i rommet, og på den annen side er det viktig at sykehuspersonalet har et effektivt belysningssystem, gir dem uhindret sikt til pasienten og det tekniske utstyret.
En veggmontert, personlig armatur oppfyller alle disse kravene. Den sikrer et behagelig og blendingsfritt belyst område som også kan suppleres med et nattlys. Moderne design reduserer støveksponering til et minimum, og glatte overflater er lette å rengjøre.

Lesing, samt enkle pasientundersøkelser, krever 300 lux. Nivået på allmennbelysningen bør være minimum 100 lux, og man må unngå direkte blending av pasienten.

Til lesing er en armbasert armatur festet til veggen den mest fleksible løsningen, fordi pasienten får lyset der det er behov for det. Disse leselampene er utstyrt med store gripevennlige, ergonomiske håndtak, slik at de enkelt kan justeres. De er også svært enkle å rengjøre. Armaturene kan også leveres med dimming. Dette betyr at det er mulig for personalet eller pasienten selv å justere lysnivået, slik at det blir akkurat passe for deres behov.

Belysningsstyrke i EN 12464‐1

Type område, oppgave eller aktivitet
 Lux-nivå (Em)
Blendingstall (UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelse
(Ra)
 Spesielle krav
Allmennbelysning
100
19
0,40
80
Belysningsstyrke på gulvnivå.

For høye luminanser i pasientens synsfelt skal forebygges.
Leselys
300
19
0,70
80

Enkle undersøkelser 300
19
0,60  80  
Undersøkelse og behandling  1000 19
0,70
 90  
Nattlys, observasjonsbelysning 5
 - -
80
 
Baderom og toalett for pasienter  200  22 0,40
80
 

NB:
I enkelte avgrensede plasser som kontorer, undervisningsområder, områder for helsetjenester samt generelle områder som inngangspartier, korridorer, trapper, osv., må vegger og tak være lysere. På disse stedene er det anbefalt at den vedlikeholdte belysningsstyrken på de største flatene bør ha følgende verdier: Ēm > 75 lx med Uo ≥ 0,10 på veggene og Ēm > 50 lux med Uo ≥ 0,10 i taket.

Den vedlikeholdte sylindriske belysningsstyrken (gjennomsnittlig belysningsstyrke i vertikalplanet) i aktivitets- og innendørsområder skal ikke være mindre enn 50 lux med U0 ≥ 0,10, på et horisontalt plan ved en angitt høyde, for eksempel 1,2 m over gulvet for sittende personer og 1,6 m for stående personer.

• I områder hvor god visuell kommunikasjon er viktig, spesielt i kontorer, møte- og undervisningsområder, bør ĒZ ikke være mindre enn 150 lux med U0 ≥ 0,10.

• Ved en jevn arrangering av armaturer eller taklys er en verdi mellom 0,30 og 0,60 en indikator på god modellering.


Produkter »